Årets juridikblogg

Juridik berör oss alla – hela tiden. Vi har lagar och regler att förhålla oss till och vi måste hela tiden befinna oss på rätt sida. Vårt samhälle är uppbyggt på detta sätt och om så inte var fallet så skulle det se väldigt annorlunda ut – i en negativ bemärkelse.

Vi ska på den här sidan bena ut vad som gäller i olika situationer och hur juridik fungera i olika fall. Det hoppas vi ska kunna vara dig till nytta, både nu och i framtiden.

Advokatbyrå

En advokatbyrå är en byrå som drivs av en- eller flera olika advokater. Det finns tydliga regler som visar hur en advokatbyrå får drivas, startas – eller läggas ned.

En advokatbyrå hjälper klienter med juridiska problem – problem som kan vara väldigt olika och där man därför också kan se nischade byråer som specialiserat sig på speciella områden inom juridiken.

En advokatbyrå som består av flera advokater – och flera assistenter – arbetar enskilt och mot speciella klienter. Detta samtidigt dock som man även hjälper varandra med att göra research, förbereda inför eventuell rättegång samt kontakta den andra parten för att eventuellt hitta lösningar i samband med exempelvis tvister. Mycket av arbetet sker på kontoret och inte – som många tror – i rättssalen.


Vårdnadstvist

I samband med en skilsmässa så fortsätter föräldrarna att ha gemensam vårdnad om sina barn. Man bor i varsitt hem, men har samma ansvar vad gäller beslut om skola, vård och andra viktiga saker i barnets liv. likaså har man samma ansvar i att erbjuda kärlek, mat på bordet och trygghet.

Kan föräldrarna inte komma överens om exempelvis var barnet ska bo – och vilka veckor barnet ska bo hos den andre – så kan en förälder lämna in en stämningsansökan till Tingsrätten. Det innebär att en vårdnadstvist har påbörjats – förutsatt att den andre föräldern bestrider den ansökan som lämnats in om ensam vårdnad.

Vårdnadstvister är svåra att lösa och inte sällan så hamnar barnen i kläm. Många fall kan lösas genom samarbetssamtal i Kommunens regi. Sådana ska varje kommun också, enligt lag, erbjuda.


Narkotikabrott

Ett narkotikabrott sker om en person innehar, säljer, förvärvar, transporterar, framställer eller förvarar narkotika eller narkotikaklassade läkemedel.

Narkotikabrott kan – i händelse av grova sådana – ge upp till tio års fängelse. Det lägsta straffet för ett ringa narkotikabrott innebär böter. Straffskalan och hur hårt straff man tilldöms beror på hur mycket narkotika man haft samt i vilket syfte narkotikan i fråga planerats att användas.

Polisen i Sverige slår hårt på narkotika som ett led i att minska på både missbruk och på den kriminalitet som branschen för med sig. Misstänks man för ett narkotikabrott så bör man direkt kontakta en, inom området, kunnig advokat. Den hjälpen kan göra stor skillnad i vilket typ av straff man som misstänkt får i slutändan.


Familjerätt

Familjerätt är ett juridisk område som omfattar familjers rättsställning, familjemedlemmars rättigheter – och förpliktelser – gentemot varandra. Det kan handla om exempelvis tvister som rör arv. Det kan handla om tvister i samband med en skilsmässa och vem som har rätt till vad. Likaså kan det handla om att två stycken föräldrar påbörjar en tvist om vem som ska ha vårdnaden om barnen.

Familjerätt är det område inom juridiken som ofta innehåller mest känslor och där parterna kan vara väldigt upprörda, oense och ha svårt att ens tala med varandra. Det gör det hela väldigt speciellt och en jurist inom detta område är ofta väldigt duktig på att ta människor – utöver att vara bra på det rent juridiska.


Våldtäkt

En våldtäkt är ett brott som innebär att en person utnyttjar en annan person sexuellt – utan dennes medgivande. En våldtäkt behöver inte vara ett samlag, det kan lika gärna handla om någon annan typ av sexuell handling. Sverige har skärpt reglerna kring sexualbrott och det har också dels ökat anmälningsgraden och dels också lett till fler fällande domar.

Den typiska våldtäkten sker inte i mörkret av en okänd gärningsman. istället så handlar det ofta om en person man känner och litar på – inte sällan i det egna hemmet. Många drar sig för att anmäla en våldtäkt av skam och av skuldkänslor. Det är något som hela vårt samhälle måste arbeta med!


Fler artiklar