Om oss

Många tänker sig juridik som någonting abstrakt, någonting som inte påverkar vardagslivet och som man därför aldrig behöver hålla koll på. Juridik är större än så: det påverkar oss alla – överallt och dagligen. Det är dock enbart i vissa lägen vi verkligen kommer i kontakt med juridik på det sätt att vi kan behöva hjälp.

Hur ska du göra i samband med att du planerar att köpa en fastighet? Finns det några detaljer som kan göra att du kan få mer pengar tillbaka på skatten? Kan din arbetsgivare begå misstag som strider mot arbetsrätten – och vilken typ av ersättning kan du i så fall vänta dig? Dessa frågor ska vi svara på.

Ett annat ämne gäller tvister mellan privatpersoner. Hur löser man sådana? Kan man häva ett köp av en bostad om man känner att den inte lever upp till förväntningarna? Vad händer om köparen av din bil vägrar att betala hela beloppet? Vad innebär dolda fel och hur ska en tvist gällande sådana kunna lösas?

Familjerätt är ett annat intressant område inom juridiken att titta närmare på. Vårdnadstvister ökar i Sverige, något som är oroande. Vad beror det på? Hur kan det komma sig att fler skilsmässor slutar i tvister om vårdnaden av barnen? Och – till vilkens fördel dömer man oftast; är det mamman eller pappan? Vi ska även ta oss an lite tuffare juridiska ämnen av den kalibern.

Kostnaden är en annan fråga. Hur mycket kostar det att anlita en sakkunnig, utbildad jurist – och vem betalar? Vad är skillnaden mellan en advokat och en jurist – och hur ser respektive utbildning ut?

På den här sidan kommer du att få svar på alla dessa frågor, och många fler. Allt om juridik ska avhandlas. Välkommen!