Kategorier
Advokat

Hur du hittar en lämplig advokat i Stockholm

Om du har hamnat i en knepig tvist kan det vara på agendan att kontakta en bra advokat. Men hur ska man tänka? En advokatbyrå i Stockholm kan hjälpa dig.

De flesta personer hamnar någon gång i en klurig situation där en advokat kan behöva anlitas. Advokater kan jobba inom många områden, och en del är oftast ombud för privatpersoner medan andra mest har företag som klienter. Framför allt på mindre orter är det vanligt att en advokat tar många olika typer av uppdrag, medan en advokat i en storstad ofta är mer specialiserad.

I Stockholm finns ett stort utbud av advokater och det är viktigt att välja en advokat med rätt inriktning för ditt ärende. Många advokatbyråer har en hemsida där du kan läsa vad olika advokater arbetar med, de erbjuder dessutom ofta kostnadsfri rådgivning.

Vad kostar det egentligen att anlita en advokat?

Det finns inget fast timpris som gäller för alla advokater, det handlar snarare om hur lång tid ditt ärende kommer att ta samt hur komplicerat det är. När du kontaktar en advokat kan du ta upp kostnadsfrågan, för att få en prisuppskattning. I mer komplicerade ärenden kan det dock vara svårt för advokaten att lämna en prognos, eftersom man inte vet hur ärendet kommer att utvecklas.

Om du blir frikänd från de anklagelser som riktas mot dig i en brottmålsprocess så står staten för kostnaderna för en offentlig försvarare. Om du däremot döms för brottet kan du bli skyldig att betala för delar av statens rättegångskostnader i fallet. Mer information om advokat i Stockholm kan du läsa på advokatistockholm.nu.

Kategorier
Advokat

Försvarsadvokat till hjälp i Stockholm

En försvarsadvokat i Stockholm kommer till en anklagads hjälp vid ett gripande. Det är allas rätt att få den hjälpen, som kan väljas eller vara tilldelad.

För den som är van vid att titta på polisserier på tv är det mycket som kan kännas bekant inom juridikens värld. Som att man har rätt till en försvarsadvokat om man blir häktad misstänkt för något. Och att denna försvarsadvokat kan vara någon som man har valt eller någon som man får tilldelad, som offentlig försvarare.

I Stockholm finns det därför flera olika advokatbyråer som har denna typ av tjänst att erbjuda dem som är misstänkta för ett brott. Den tryggheten gör att alla i landet kan känna att det finns en rättssäkerhet och att allt kommer gå rätt till, ända från häktning och fram till en dom.

Kunnig försvarsadvokat i Stockholm

Den som arbetar som försvarsadvokat har haft en lång väg att gå innan titeln har kunnat tryckas på ett visitkort. Det är ett yrke som står högt upp när det handlar om samhällets och individens säkerhet. Därför krävs det också en hög arbetsmoral och stor kunskap för att kunna sköta sina uppgifter på ett korrekt sätt.

De som behöver en försvarsadvokat i Stockholm kan vara personer som är väl bevandrade med rättsväsendet sedan tidigare. Eller så kan det vara klienter som aldrig har besökt ett häkte eller en rättssal tidigare. Det är därför viktigt att alla ska kunna få sin röst hörd och att klienterna ska känna sig informerade om vad som händer.

Kategorier
Företag

Aktieägaravtal – undvik framtida problem

Om du äger ett bolag tillsammans med en kompanjon, bör du se till att upprätta ett aktieägaravtal. Ta hjälp av en juridisk byrå som har experter på bolagsrätt.

Du och en kompanjon har under ett antal år tillsammans utvecklat en verksamhet som ni driver som aktiebolag. Verksamheten bygger på en innovation, där du ensam äger patenträttigheter. Du är tjugo år äldre än din kompanjon och du börjar närma dig din pensionsålder. Din hälsa är inte riktigt vad den har varit och du börjar oroa dig för framtiden och för firman.

Ert bolag är i många stycken ditt livsverk och har utvecklats positivt de senaste åren. Vad händer om du inte längre kan jobba aktivt i bolaget? Du föreslår din kompanjon att ni ska upprätta ett aktieägaravtal.

Aktieägaravtal – ett proffs hjälper

Du och din kompanjon börjar skissa på ett utkast till avtal. Ni är visserligen mycket goda vänner och har goda avsikter med avtalet, men inser snart att ni behöver ta hjälp av ett proffs på aktieägaravtal. Den mest drastiska framtida situationen är om någon av er skulle dö. Ingen av er har efterlevande som kan ta över och aktivt arbeta i bolaget.

Det klokaste är att den överlevande tar över aktierna, men till vilket pris på aktierna?
Ett aktieägaravtal är till för att reglera händelser som i många fall är svåra att förutse. Men en expert på bolagsrätt har erfarenhet från olika ägarkonstellationer. Och ser dessutom till att avtalet blir upprättat så att det tål en juridisk prövning.

Kategorier
Advokat

Misshandel – är du utsatt för en sådan?

Årligen så anmäls det ungefär 80.000 fall av misshandel i Sverige. Det gör en misshandel till ett av de vanligaste brotten och då det dessutom finns ett enormt mörkertal så blir detta än mer tydligt.

Mörkertalen ifråga handlar ofta om den misshandel som sker bakom stängda dörrar och inom ramarna av den egna familjens väggar. Att exempelvis en person slår sin partner är tyvärr långt ifrån ovanligt och just denna typ av misshandel blir sällan anmäld till Polisen – vilket alltså också innebär att den aldrig förekommer i statistiken. Men, att den förekommer – det råder det inga tvivel om.

Utsatt för misshandel i hemmet? Hitta ett målsägarbiträde

Är du utsatt för en sådan typ av misshandel från din partner? Det finns hjälp att få och det finns all anledning att göra en anmälan. “ Han som är så snäll egentligen “. Du känner säkert igen dig i de orden. Många offer tar på sig skulden och tänker att man provocerat fram våldet från sin partner. Det stämmer sällan överens med verkligheten. Det första slaget kommer att följas av ännu ett – och en våldsspiral har i och med detta sett sin början. Genom att anmäla kan du komma ur denna.

Det finns hjälp att få i samband med att man anmäler sin partner för misshandel. Dels i form av stöttning där exempelvis kvinnojourer fyller en viktig funktion, men dels även rent juridiskt där du har rätt till ett målsägarbiträde som för din talan i en framtida rättegång. Skulle den misshandel du utsatts för kunna rendera fängelse för gärningsmannen så innebär detta att du vanligtvis har rätt till ett målsägarbiträde som du kan välja själv.

Det ger dig en bra möjlighet att få rättvisa och det ger dig även det mentala stöd som man behöver i samband med polisförhör och rättegång. Välj ett målsägarbiträde inriktat på brottmål och med lång erfarenhet av att hjälpa offer för misshandel.

Kategorier
Allmänt

Arbetstillstånd – kräver kunskap om migrationsrätt

Den som vill arbeta i Sverige och som inte är medborgare i ett EU-land, behöver skaffa sig arbetstillstånd. Anlita en juristbyrå med kunskap om migrationsrätt.

Under en utlandstjänstgöring har du blivit bekant med en familj som gärna vill flytta till Sverige och arbeta. Både man och hustru har specialistkunskaper inom medicinområdet, men de bor inte i något EU-land. För att kunna arbeta i vårt land behöver de arbetstillstånd. Dessutom krävs det att ett arbete har utannonserats på ett korrekt sätt. Och med villkor som överensstämmer med svenska kollektivavtal.

Du bevakar platsannonser för dina vänners räkning. Du kopierar en sådan annons och mailar den till dem. Efter en ansökan visar det sig att arbetsgivaren är beredd att anställa en av dina bekanta och företaget startar processen om arbetstillstånd.

Arbetstillstånd – kontakt med proffs

Du inser ganska snabbt att ansökan om arbetstillstånd inte ska ledas av en amatör. Istället tar du kontakt med en juridisk byrå som har som specialinriktning att bistå med den typ av ärenden. De vet exakt vilka uppgifter som ska biläggas en ansökan. De hjälper till med att översätta ansökan till svenska eller engelska.

En byrå som kan allt om arbetstillstånd har snabbspår till Migrationsverket. Byrån granskar alla detaljer i ansökan. Uppgifter ska lämnas om den sökande, men även om någon annan familjemedlem ska följa med hit. Ett underlag ska visa att den sökande kan försörja sig och familjen här i landet. Om Migrationsverket ställer förfrågningar eller begär kompletterande uppgifter ser den juridiska byrån till att allt blir besvarat.

Mer information kring arbetstillstånd hittar du här: arbetstillstånd.eu

Kategorier
Detektiv

Privatdetektiv Stockholm – vanliga frågor

Det finns vissa branscher som man tänker sig förekomma endast i fiktionen. Ett typiskt exempel på detta handlar om privatdetektiver. Från filmer och böcker har vi blivit vana att se en hårdkokt privatdetektiv ta sig an ärenden och fall som polisen misslyckats med. Frågan är bara om dessa yrkesmän verkligen finns i verkligheten. Kan man anlita en privatdetektiv i Stockholm, och i så fall, för vad?

Det finns många frågor gällande en privatdetektiv i Stockholm och här nedan ska vi göra vårt bästa för att reda ut dessa. Klart står att behovet idag är större än på länge. Polisen har under en längre tid haft bristande resurser och många ärenden läggs ner innan de ens utretts.

Detta gör att man som privatperson kan anlita en privatdetektiv i Stockholm som samlar in egen bevisning och där man genom detta sedan kan få ordningsmakten att agera på detta. Med det sagt, här följer några vanliga frågor och svar på dessa:

Vad anlitas en privatdetektiv i Stockholm för?

Det kan handla om allt från att klargöra misstänkt otrohet vidare till att folk vill övervaka exempelvis fastigheter – vad sker i dessa när man lämnat? – eller där exempelvis en BRF vill reda ut om det sker olaglig uthyrning av bostäder. Det finns många olika ärenden där en privatdetektiv i Stockholm kan anlitas och bringa klarhet.

Kan ett företag anlita en privatdetektiv i Stockholm?

Ja. och detta har blivit vanligare. I samband med exempelvis rekryteringar så kan en privatdetektiv i Stockholm anlitas för att titta lite närmare på olika kandidater. Genom att exempelvis se över beteenden på sociala medier, genom att titta tillbaka historiskt och genom att i övrigt se hur en person beter sig i vardagen kan man också se om hen verkligen är rätt man för rollen man ska tillsätta.

Jag misstänker att man partner är otrogen – hur gör jag?

Detta är ett vanligt ärende för en privatdetektiv i Stockholm. Genom att anlita en sådan under någon vecka så kan man direkt – genom övervakning – se om det finns fog för misstankar om otrohet eller om det rör sig om hjärnspöken och svartsjuka. Det hela sker diskret och utan risk i att du avslöjas.

Mer information om en privatdetektiv kan du se på denna sida: privatdetektivstockholm.se

Kategorier
Boende

Dolda fel i hus kan bli en dyrköpt historia

Alla som har köpt ett nytt hem vet att det kan finnas dolda fel i hus och ser man inte upp kan det bli en dyr historia. Anlita alltid en erfaren besiktningsman.

Den stora glädjen att ha varit på visning efter visning och till slut funnit drömhuset kan ibland bytas till en mardröm. Att hitta dolda fel i hus efter att det är köpt och betalt kan bli komplicerat och kosta mycket pengar om man inte gör rätt från början.

Det är en skyldighet för den som ska köpa ett hus att kontrollera vilket skick huset är i, det vill säga att använda sig av sin undersökningsplikt. Det är inte lätt att undersöka ett hus helt själv och det är en allmän rekommendation att anlita en professionell besiktningsman.

En professionell besiktningsman hittar dolda fel i hus

Det kan vara klurigt att hitta ett dolt fel i ett hus, just för att det faktiskt är dolt. Felet kan sitta på ett sådant sätt att det är svårt att upptäcka. En besiktningsman är utbildad och vet var hen ska leta för att upptäcka vad som döljer sig bakom tätskikt, väggar, tak och golv.

Det finns många exempel på vad ett dolt fel kan vara. Det kan handla om fukt i t ex badrum där tätskiktet under kaklet är felaktigt utfört. Det kan finnas misstag i elinstallationerna och elfelen kan vara direkt farliga om de inte åtgärdas. Vidare kan det finnas skadedjur, läckage av olika slag, dräneringsproblem eller brister i ventilationen.

Kategorier
Våldtäkt

Hjälp av advokat efter våldtäkt i Göteborg

Om du har blivit utsatt för våldtäkt i Göteborg och gärningsmannen har hittats så behöver du anlita advokatbyrå som för din talan, så att han får sitt straff.

Har du blivit utsatt för våldtäkt i Göteborg? Det är fruktansvärt att sådan fortfarande händer i vårt moderna samhälle. Att det finns människor som är så lågt stående i utvecklingen att de helt saknar medkänsla för andra och låter sig styras av rent djuriska drifter. Det går inte att beklaga djupt nog.

Du har väl låtit vården få undersöka dig och dokumentera eventuella skador? Du har väl anmält våldtäkten till polisen? Det kan inte nog poängteras hur viktigt detta är. Det enda sättet att stoppa de män som utför dessa övergrepp är att låta polisen ta fast dem.

Våldtäkt ska ge fängelse

Tyvärr räcker det inte med dessa två åtgärder. Om gärningsmannen hittas så behöver saken tas upp i domstol. Enligt lagen så har han rätt till en opartisk bedömning innan han döms som skyldig och får ta sitt straff. För dig kommer detta att bli ännu ett moment som kan upplevas som extremt jobbigt. Att behöva gå igenom hela händelsen igen.

I det läget behöver du hjälp från en professionell advokatbyrå, som har advokater som är specialiserade på våldtäktsärenden. De kommer att hjälpa dig att föra din talan i domstolen. De känner till de möjliga fallgropar som finns avseende bevisbörda. De har helt enkelt den erfarenhet och kunskap som behövs för att den skyldige ska förpassas dit där han hör hemma – i fängelset.

Kategorier
Boende

Fastighetsjurist som arbetar med stort och smått i Stockholm

Begreppet fastighetsjuridik kan innebära allt från ett stycke mark till ett hyreskontrakt i centrala stan. Därför kan en fastighetsjurist i Stockholm behövas vid många olika uppdrag.

Om man har en hyresfastighet och vill stämma av att man får ut rätt hyra, eller om man hyr en lägenhet i andra hand och undrar om det verkligen är en skälig hyra man betalar, kan man vända sig till en fastighetsjurist.

Den som arbetar med fastighetsjuridik har ett stort arbetsfält där det handlar om olika former av rättigheter. Skriver man ett kontrakt så vill man ju att det ska vara juridiskt riktigt. Det man kommit överens om ska verkligen synas i kontraktet och det ska inte kunna missförstås.

Den som arbetar som fastighetsjurist har kunnandet och erfarenheten

Man kan tro att man är helt överens men faktiskt prata om olika saker. Då behövs en fastighetsjurist som kan alla lagar och kan formulera sig så det blir rätt.

Den bästa grannsämja kan förstöras om man inte varit tydlig med ett servitut eller en arrenderätt. Står man i begrepp att köpa en fastighet är det därför bra att först kontakta en fastighetsjurist som kan gå igenom det avtal man tänker skriva på.

Där kan finnas gamla avtal som fortfarande är bindande som man inte känner till. Kanske finns det ett servitut att grannen får ta sitt vatten i brunnen vid det idylliska hus man tänker köpa. Vet man vad man ska leta efter är det större chans att man hittar det som kan bli fel.

Kategorier
Allmänt

Så söker man arbetstillstånd

Det kan vara krångligt att söka arbetstillstånd om man inte vet hur man ska göra men om man vänder sig till någon som vet hur man gör så behöver det varken vara krångligt eller ta lång tid.

Man kanske tappar lusten att söka arbetstillstånd i Sverige när man inser att det kan ta upp till ett år innan man får besked om att det beviljats. Det är en stor sak att vänta på besked och arbetsgivaren kanske inte ens vill vänta så länge.

Lösningen är att man vänder sig till en certifierad byrå för arbetstillstånd. Eftersom det är så många som söker har Migrationsverket utfärdat certifikat till advokater så att de kan hjälpa till i processen med att söka arbetstillstånd. Det blir dessutom ett mer personligt mottagande hos en advokat och de hjälper till så att det går fortare.

En certifierad byrå för arbetstillstånd kan göra att man får besked på 10 dagar

Allt blir mycket lättare om man vänder sig till en certifierad byrå för arbetstillstånd. Där finns det personal som talar många olika språk och som har förståelse för olika kulturers förutsättningar.

Man får hjälp att fylla i och skicka in de rätta dokumenten direkt så att man slipper komplettera. De vet också hur man bäst skriver sin ansökan och de vet vad som krävs för att får arbetstillstånd i Sverige.

Om man inte uppfyller kraven för arbetstillstånd kan de avråda så att man slipper lägga onödig tid och pengar på något som inte kommer att bli av.