Kategorier
Advokat

Entreprenadtvist – juridisk hjälp gör skillnad 

En entreprenadtvist kan uppstå av olika skäl, men man ska också vara medveten om att varje tvist bär ett unikt signum och att man därför som part i målet bör anlita en sakkunnig jurist för vägledning, rådgivning och exempelvis för professionell hjälp med medling. 

Ser man till en entreprenadtvist så kan bakomliggande orsaker handla om att man som byggherre anser att entreprenören tagit för mycket betalt genom ÄTA-arbeten, att man anser att tidsplanen brustit och att man därför tvingats betala för mycket pengar – eller att den utförda byggnationen inte alls lever upp till förväntningarna och att det finns fel och brister som kan komma att påverka både framtida leverne, konstruktion och hållbarhet. 

Rätt avtal kan göra skillnad 

Vem har rätt och vem har fel? Det man ska veta är att entreprenadtvist dels kan förhindras genom att parterna skriver avtal som stipulerar hur en eventuell tvist ska lösas – och dels också förhindra tvisterna för att överhuvudtaget komma att uppstå. Det senare är viktigt: genom att ta hjälp även med avtalsskrivningen och anlita en jurist för att skapa ett avtal som anpassats för att passa båda parternas intressen så är det också en mindre risk att en entreprenadstvist uppstår. 

Förlikning kan ligga i bådas intresse 

Att det sker är emellertid heller inte ovanligt – och då behövs en sakunnig jurist för att dels se över vilka chanser man de facto har att vinna målet i en domstol – och dels också för att se över om det kan finnas alternativa vägar. 

Ett exempel på det senare handlar om medling och förlikning där parterna – via sina juridiska ombud – kan göra upp i godo. Det kan faktiskt vara att föredra och ligga i bådas intresse. 

Ser man till en entreprenadtvist så handlar det dels om dålig publicitet och det kan vara något som svärtar ner ryktet hos både en byggherre och en entreprenör. Dels så tar det också tid innan en rättegång avgörs – och dels finns också en uppenbar risk i att den blir kostsam. Därför kan förlikning vara fördelaktig för båda parter. 

Läs mer information om detta på webbsida: entreprenadstvist.se

Kategorier
Allmänt

Så kan du plugga till arbetsrättsjurist i Stockholm

Drömmer du om att plugga till arbetsrättsjurist i Stockholm? Studierna må vara tuffa men i framtiden väntar dig en bra karriär samt ett spännande arbete.

I rollen som arbetsrättsjurist har du ett omväxlande arbete där du bland annat kan ha uppgifter som att upprätta avtal av olika slag, eller att representera en klient i en tvist. Det finns många lagar som hör till arbetsrätten och för dig med ett intresse av området kan en lysande karriär vänta, men hur gör du för att bli arbetsrättsjurist?

Drömmer du om att arbeta med den här typen av frågor kan du läsa till arbetsrättsadvokat i Stockholm. Ett av alternativen är att läsa juridik på Stockholms universitet. Där hittar du en valbar kurs i arbetsrätt där du har möjligheten att fördjupa dig i ämnet och lära dig mer.

Hur hittar du jobb som arbetsrättsjurist i Stockholm?

Att komma in på juridikprogrammet och klara av det är en bedrift i sig, men att finna det första jobbet efter studierna kan vara en lika stor utmaning många gånger. Som utbildad jurist har du dock eftertraktade kunskaper som är värda mycket på arbetsmarknaden, men några korta tips skadar aldrig.

Lägg ner mycket tid på att skapa ett bra CV och personligt brev när du ska söka ett jobb. Att använda exakt samma till olika arbetsgivare är inte alltid en bra idé, utan du bör rikta dig till just den du söker hos. Sedan kan du med fördel praktisera på en juristbyrå under din studietid för att få erfarenhet.

Kategorier
Advokat

Hur du hittar en lämplig advokat i Stockholm

Om du har hamnat i en knepig tvist kan det vara på agendan att kontakta en bra advokat. Men hur ska man tänka? En advokatbyrå i Stockholm kan hjälpa dig.

De flesta personer hamnar någon gång i en klurig situation där en advokat kan behöva anlitas. Advokater kan jobba inom många områden, och en del är oftast ombud för privatpersoner medan andra mest har företag som klienter. Framför allt på mindre orter är det vanligt att en advokat tar många olika typer av uppdrag, medan en advokat i en storstad ofta är mer specialiserad.

I Stockholm finns ett stort utbud av advokater och det är viktigt att välja en advokat med rätt inriktning för ditt ärende. Många advokatbyråer har en hemsida där du kan läsa vad olika advokater arbetar med, de erbjuder dessutom ofta kostnadsfri rådgivning.

Vad kostar det egentligen att anlita en advokat?

Det finns inget fast timpris som gäller för alla advokater, det handlar snarare om hur lång tid ditt ärende kommer att ta samt hur komplicerat det är. När du kontaktar en advokat kan du ta upp kostnadsfrågan, för att få en prisuppskattning. I mer komplicerade ärenden kan det dock vara svårt för advokaten att lämna en prognos, eftersom man inte vet hur ärendet kommer att utvecklas.

Om du blir frikänd från de anklagelser som riktas mot dig i en brottmålsprocess så står staten för kostnaderna för en offentlig försvarare. Om du däremot döms för brottet kan du bli skyldig att betala för delar av statens rättegångskostnader i fallet. Mer information om advokat i Stockholm kan du läsa på advokatistockholm.nu.

Kategorier
Advokat

Försvarsadvokat till hjälp i Stockholm

En försvarsadvokat i Stockholm kommer till en anklagads hjälp vid ett gripande. Det är allas rätt att få den hjälpen, som kan väljas eller vara tilldelad.

För den som är van vid att titta på polisserier på tv är det mycket som kan kännas bekant inom juridikens värld. Som att man har rätt till en försvarsadvokat om man blir häktad misstänkt för något. Och att denna försvarsadvokat kan vara någon som man har valt eller någon som man får tilldelad, som offentlig försvarare.

I Stockholm finns det därför flera olika advokatbyråer som har denna typ av tjänst att erbjuda dem som är misstänkta för ett brott. Den tryggheten gör att alla i landet kan känna att det finns en rättssäkerhet och att allt kommer gå rätt till, ända från häktning och fram till en dom.

Kunnig försvarsadvokat i Stockholm

Den som arbetar som försvarsadvokat har haft en lång väg att gå innan titeln har kunnat tryckas på ett visitkort. Det är ett yrke som står högt upp när det handlar om samhällets och individens säkerhet. Därför krävs det också en hög arbetsmoral och stor kunskap för att kunna sköta sina uppgifter på ett korrekt sätt.

De som behöver en försvarsadvokat i Stockholm kan vara personer som är väl bevandrade med rättsväsendet sedan tidigare. Eller så kan det vara klienter som aldrig har besökt ett häkte eller en rättssal tidigare. Det är därför viktigt att alla ska kunna få sin röst hörd och att klienterna ska känna sig informerade om vad som händer.

Kategorier
Företag

Aktieägaravtal – undvik framtida problem

Om du äger ett bolag tillsammans med en kompanjon, bör du se till att upprätta ett aktieägaravtal. Ta hjälp av en juridisk byrå som har experter på bolagsrätt.

Du och en kompanjon har under ett antal år tillsammans utvecklat en verksamhet som ni driver som aktiebolag. Verksamheten bygger på en innovation, där du ensam äger patenträttigheter. Du är tjugo år äldre än din kompanjon och du börjar närma dig din pensionsålder. Din hälsa är inte riktigt vad den har varit och du börjar oroa dig för framtiden och för firman.

Ert bolag är i många stycken ditt livsverk och har utvecklats positivt de senaste åren. Vad händer om du inte längre kan jobba aktivt i bolaget? Du föreslår din kompanjon att ni ska upprätta ett aktieägaravtal.

Aktieägaravtal – ett proffs hjälper

Du och din kompanjon börjar skissa på ett utkast till avtal. Ni är visserligen mycket goda vänner och har goda avsikter med avtalet, men inser snart att ni behöver ta hjälp av ett proffs på aktieägaravtal. Den mest drastiska framtida situationen är om någon av er skulle dö. Ingen av er har efterlevande som kan ta över och aktivt arbeta i bolaget.

Det klokaste är att den överlevande tar över aktierna, men till vilket pris på aktierna?
Ett aktieägaravtal är till för att reglera händelser som i många fall är svåra att förutse. Men en expert på bolagsrätt har erfarenhet från olika ägarkonstellationer. Och ser dessutom till att avtalet blir upprättat så att det tål en juridisk prövning.

Kategorier
Advokat

Misshandel – är du utsatt för en sådan?

Årligen så anmäls det ungefär 80.000 fall av misshandel i Sverige. Det gör en misshandel till ett av de vanligaste brotten och då det dessutom finns ett enormt mörkertal så blir detta än mer tydligt.

Mörkertalen ifråga handlar ofta om den misshandel som sker bakom stängda dörrar och inom ramarna av den egna familjens väggar. Att exempelvis en person slår sin partner är tyvärr långt ifrån ovanligt och just denna typ av misshandel blir sällan anmäld till Polisen – vilket alltså också innebär att den aldrig förekommer i statistiken. Men, att den förekommer – det råder det inga tvivel om.

Utsatt för misshandel i hemmet? Hitta ett målsägarbiträde

Är du utsatt för en sådan typ av misshandel från din partner? Det finns hjälp att få och det finns all anledning att göra en anmälan. “ Han som är så snäll egentligen “. Du känner säkert igen dig i de orden. Många offer tar på sig skulden och tänker att man provocerat fram våldet från sin partner. Det stämmer sällan överens med verkligheten. Det första slaget kommer att följas av ännu ett – och en våldsspiral har i och med detta sett sin början. Genom att anmäla kan du komma ur denna.

Det finns hjälp att få i samband med att man anmäler sin partner för misshandel. Dels i form av stöttning där exempelvis kvinnojourer fyller en viktig funktion, men dels även rent juridiskt där du har rätt till ett målsägarbiträde som för din talan i en framtida rättegång. Skulle den misshandel du utsatts för kunna rendera fängelse för gärningsmannen så innebär detta att du vanligtvis har rätt till ett målsägarbiträde som du kan välja själv.

Det ger dig en bra möjlighet att få rättvisa och det ger dig även det mentala stöd som man behöver i samband med polisförhör och rättegång. Välj ett målsägarbiträde inriktat på brottmål och med lång erfarenhet av att hjälpa offer för misshandel.

Kategorier
Allmänt

Arbetstillstånd – kräver kunskap om migrationsrätt

Den som vill arbeta i Sverige och som inte är medborgare i ett EU-land, behöver skaffa sig arbetstillstånd. Anlita en juristbyrå med kunskap om migrationsrätt.

Under en utlandstjänstgöring har du blivit bekant med en familj som gärna vill flytta till Sverige och arbeta. Både man och hustru har specialistkunskaper inom medicinområdet, men de bor inte i något EU-land. För att kunna arbeta i vårt land behöver de arbetstillstånd. Dessutom krävs det att ett arbete har utannonserats på ett korrekt sätt. Och med villkor som överensstämmer med svenska kollektivavtal.

Du bevakar platsannonser för dina vänners räkning. Du kopierar en sådan annons och mailar den till dem. Efter en ansökan visar det sig att arbetsgivaren är beredd att anställa en av dina bekanta och företaget startar processen om arbetstillstånd.

Arbetstillstånd – kontakt med proffs

Du inser ganska snabbt att ansökan om arbetstillstånd inte ska ledas av en amatör. Istället tar du kontakt med en juridisk byrå som har som specialinriktning att bistå med den typ av ärenden. De vet exakt vilka uppgifter som ska biläggas en ansökan. De hjälper till med att översätta ansökan till svenska eller engelska.

En byrå som kan allt om arbetstillstånd har snabbspår till Migrationsverket. Byrån granskar alla detaljer i ansökan. Uppgifter ska lämnas om den sökande, men även om någon annan familjemedlem ska följa med hit. Ett underlag ska visa att den sökande kan försörja sig och familjen här i landet. Om Migrationsverket ställer förfrågningar eller begär kompletterande uppgifter ser den juridiska byrån till att allt blir besvarat.

Mer information kring arbetstillstånd hittar du här: arbetstillstånd.eu

Kategorier
Detektiv

Privatdetektiv Stockholm – vanliga frågor

Det finns vissa branscher som man tänker sig förekomma endast i fiktionen. Ett typiskt exempel på detta handlar om privatdetektiver. Från filmer och böcker har vi blivit vana att se en hårdkokt privatdetektiv ta sig an ärenden och fall som polisen misslyckats med. Frågan är bara om dessa yrkesmän verkligen finns i verkligheten. Kan man anlita en privatdetektiv i Stockholm, och i så fall, för vad?

Det finns många frågor gällande en privatdetektiv i Stockholm och här nedan ska vi göra vårt bästa för att reda ut dessa. Klart står att behovet idag är större än på länge. Polisen har under en längre tid haft bristande resurser och många ärenden läggs ner innan de ens utretts.

Detta gör att man som privatperson kan anlita en privatdetektiv i Stockholm som samlar in egen bevisning och där man genom detta sedan kan få ordningsmakten att agera på detta. Med det sagt, här följer några vanliga frågor och svar på dessa:

Vad anlitas en privatdetektiv i Stockholm för?

Det kan handla om allt från att klargöra misstänkt otrohet vidare till att folk vill övervaka exempelvis fastigheter – vad sker i dessa när man lämnat? – eller där exempelvis en BRF vill reda ut om det sker olaglig uthyrning av bostäder. Det finns många olika ärenden där en privatdetektiv i Stockholm kan anlitas och bringa klarhet.

Kan ett företag anlita en privatdetektiv i Stockholm?

Ja. och detta har blivit vanligare. I samband med exempelvis rekryteringar så kan en privatdetektiv i Stockholm anlitas för att titta lite närmare på olika kandidater. Genom att exempelvis se över beteenden på sociala medier, genom att titta tillbaka historiskt och genom att i övrigt se hur en person beter sig i vardagen kan man också se om hen verkligen är rätt man för rollen man ska tillsätta.

Jag misstänker att man partner är otrogen – hur gör jag?

Detta är ett vanligt ärende för en privatdetektiv i Stockholm. Genom att anlita en sådan under någon vecka så kan man direkt – genom övervakning – se om det finns fog för misstankar om otrohet eller om det rör sig om hjärnspöken och svartsjuka. Det hela sker diskret och utan risk i att du avslöjas.

Mer information om en privatdetektiv kan du se på denna sida: privatdetektivstockholm.se

Kategorier
Boende

Dolda fel i hus kan bli en dyrköpt historia

Alla som har köpt ett nytt hem vet att det kan finnas dolda fel i hus och ser man inte upp kan det bli en dyr historia. Anlita alltid en erfaren besiktningsman.

Den stora glädjen att ha varit på visning efter visning och till slut funnit drömhuset kan ibland bytas till en mardröm. Att hitta dolda fel i hus efter att det är köpt och betalt kan bli komplicerat och kosta mycket pengar om man inte gör rätt från början.

Det är en skyldighet för den som ska köpa ett hus att kontrollera vilket skick huset är i, det vill säga att använda sig av sin undersökningsplikt. Det är inte lätt att undersöka ett hus helt själv och det är en allmän rekommendation att anlita en professionell besiktningsman.

En professionell besiktningsman hittar dolda fel i hus

Det kan vara klurigt att hitta ett dolt fel i ett hus, just för att det faktiskt är dolt. Felet kan sitta på ett sådant sätt att det är svårt att upptäcka. En besiktningsman är utbildad och vet var hen ska leta för att upptäcka vad som döljer sig bakom tätskikt, väggar, tak och golv.

Det finns många exempel på vad ett dolt fel kan vara. Det kan handla om fukt i t ex badrum där tätskiktet under kaklet är felaktigt utfört. Det kan finnas misstag i elinstallationerna och elfelen kan vara direkt farliga om de inte åtgärdas. Vidare kan det finnas skadedjur, läckage av olika slag, dräneringsproblem eller brister i ventilationen.

Kategorier
Våldtäkt

Hjälp av advokat efter våldtäkt i Göteborg

Om du har blivit utsatt för våldtäkt i Göteborg och gärningsmannen har hittats så behöver du anlita advokatbyrå som för din talan, så att han får sitt straff.

Har du blivit utsatt för våldtäkt i Göteborg? Det är fruktansvärt att sådan fortfarande händer i vårt moderna samhälle. Att det finns människor som är så lågt stående i utvecklingen att de helt saknar medkänsla för andra och låter sig styras av rent djuriska drifter. Det går inte att beklaga djupt nog.

Du har väl låtit vården få undersöka dig och dokumentera eventuella skador? Du har väl anmält våldtäkten till polisen? Det kan inte nog poängteras hur viktigt detta är. Det enda sättet att stoppa de män som utför dessa övergrepp är att låta polisen ta fast dem.

Våldtäkt ska ge fängelse

Tyvärr räcker det inte med dessa två åtgärder. Om gärningsmannen hittas så behöver saken tas upp i domstol. Enligt lagen så har han rätt till en opartisk bedömning innan han döms som skyldig och får ta sitt straff. För dig kommer detta att bli ännu ett moment som kan upplevas som extremt jobbigt. Att behöva gå igenom hela händelsen igen.

I det läget behöver du hjälp från en professionell advokatbyrå, som har advokater som är specialiserade på våldtäktsärenden. De kommer att hjälpa dig att föra din talan i domstolen. De känner till de möjliga fallgropar som finns avseende bevisbörda. De har helt enkelt den erfarenhet och kunskap som behövs för att den skyldige ska förpassas dit där han hör hemma – i fängelset.