Kategorier
Våldtäkt

Hjälp av advokat efter våldtäkt i Göteborg

Om du har blivit utsatt för våldtäkt i Göteborg och gärningsmannen har hittats så behöver du anlita advokatbyrå som för din talan, så att han får sitt straff.

Har du blivit utsatt för våldtäkt i Göteborg? Det är fruktansvärt att sådan fortfarande händer i vårt moderna samhälle. Att det finns människor som är så lågt stående i utvecklingen att de helt saknar medkänsla för andra och låter sig styras av rent djuriska drifter. Det går inte att beklaga djupt nog.

Du har väl låtit vården få undersöka dig och dokumentera eventuella skador? Du har väl anmält våldtäkten till polisen? Det kan inte nog poängteras hur viktigt detta är. Det enda sättet att stoppa de män som utför dessa övergrepp är att låta polisen ta fast dem.

Våldtäkt ska ge fängelse

Tyvärr räcker det inte med dessa två åtgärder. Om gärningsmannen hittas så behöver saken tas upp i domstol. Enligt lagen så har han rätt till en opartisk bedömning innan han döms som skyldig och får ta sitt straff. För dig kommer detta att bli ännu ett moment som kan upplevas som extremt jobbigt. Att behöva gå igenom hela händelsen igen.

I det läget behöver du hjälp från en professionell advokatbyrå, som har advokater som är specialiserade på våldtäktsärenden. De kommer att hjälpa dig att föra din talan i domstolen. De känner till de möjliga fallgropar som finns avseende bevisbörda. De har helt enkelt den erfarenhet och kunskap som behövs för att den skyldige ska förpassas dit där han hör hemma – i fängelset.

Kategorier
Boende

Fastighetsjurist som arbetar med stort och smått i Stockholm

Begreppet fastighetsjuridik kan innebära allt från ett stycke mark till ett hyreskontrakt i centrala stan. Därför kan en fastighetsjurist i Stockholm behövas vid många olika uppdrag.

Om man har en hyresfastighet och vill stämma av att man får ut rätt hyra, eller om man hyr en lägenhet i andra hand och undrar om det verkligen är en skälig hyra man betalar, kan man vända sig till en fastighetsjurist.

Den som arbetar med fastighetsjuridik har ett stort arbetsfält där det handlar om olika former av rättigheter. Skriver man ett kontrakt så vill man ju att det ska vara juridiskt riktigt. Det man kommit överens om ska verkligen synas i kontraktet och det ska inte kunna missförstås.

Den som arbetar som fastighetsjurist har kunnandet och erfarenheten

Man kan tro att man är helt överens men faktiskt prata om olika saker. Då behövs en fastighetsjurist som kan alla lagar och kan formulera sig så det blir rätt.

Den bästa grannsämja kan förstöras om man inte varit tydlig med ett servitut eller en arrenderätt. Står man i begrepp att köpa en fastighet är det därför bra att först kontakta en fastighetsjurist som kan gå igenom det avtal man tänker skriva på.

Där kan finnas gamla avtal som fortfarande är bindande som man inte känner till. Kanske finns det ett servitut att grannen får ta sitt vatten i brunnen vid det idylliska hus man tänker köpa. Vet man vad man ska leta efter är det större chans att man hittar det som kan bli fel.

Kategorier
Allmänt

Så söker man arbetstillstånd

Det kan vara krångligt att söka arbetstillstånd om man inte vet hur man ska göra men om man vänder sig till någon som vet hur man gör så behöver det varken vara krångligt eller ta lång tid.

Man kanske tappar lusten att söka arbetstillstånd i Sverige när man inser att det kan ta upp till ett år innan man får besked om att det beviljats. Det är en stor sak att vänta på besked och arbetsgivaren kanske inte ens vill vänta så länge.

Lösningen är att man vänder sig till en certifierad byrå för arbetstillstånd. Eftersom det är så många som söker har Migrationsverket utfärdat certifikat till advokater så att de kan hjälpa till i processen med att söka arbetstillstånd. Det blir dessutom ett mer personligt mottagande hos en advokat och de hjälper till så att det går fortare.

En certifierad byrå för arbetstillstånd kan göra att man får besked på 10 dagar

Allt blir mycket lättare om man vänder sig till en certifierad byrå för arbetstillstånd. Där finns det personal som talar många olika språk och som har förståelse för olika kulturers förutsättningar.

Man får hjälp att fylla i och skicka in de rätta dokumenten direkt så att man slipper komplettera. De vet också hur man bäst skriver sin ansökan och de vet vad som krävs för att får arbetstillstånd i Sverige.

Om man inte uppfyller kraven för arbetstillstånd kan de avråda så att man slipper lägga onödig tid och pengar på något som inte kommer att bli av.

Kategorier
Advokat

Vad gör en LVU-advokat?

Ibland hamnar unga individer i dumma situationer och får svårt att hantera tillvaron. Som förälder kan man ha svårt att hjälpa till på rätt sätt. Då kan en LVU-advokat komma väl till pass.

Det är välbekant att för många är ungdomen, och kanske även barndomen, en tid som är besvärlig på många sätt. Unga individer saknar erfarenhet och är inte heller myndiga och får inte fatta egna beslut. De beslut de ändå tar är inte alltid de smartaste. Allt som allt kan detta leda till omhändertagande enligt LVU.

Lagen om Vård av Unga är till för att skydda omyndiga och för att möjlighet ska finnas att omplacera individerna i en omgivning som är mer gynnsam för deras utveckling. Det betyder inte att det alltid blir rätt. Myndigheter består av människor som av olika anledningar emellanåt fattar felaktiga beslut.

Hamna rätt i tillvaron med hjälp av en LVU-advokat

Som förälder till en ungdom som antingen ska omhändertas eller där saken utreds, behöver man all hjälp man kan få. Inte många av oss kan lagboken och dess tillämpningar i någon större utsträckning. När en så allvarlig åtgärd som omhändertagande av ett barn har skett eller ska ske, behövs professionell hjälp från en LVU-advokat.

För en jurist som arbetar, kanske dagligen, med liknande ärenden är gången välbekant. Juristen agerar som ombud för dig som är förälder och vet hur man vanligen hanterar situationen. I de fall fel begåtts kan jurister hjälpa dig att få en bättre bedömning av ditt barns fall. Ta en kontakt snarast när ett omhändertagande sker. Läs mer om LVU-advokat på den här hemsidan: https://www.lvuadvokat.se/

Kategorier
Företag

När konkursansökan är ett faktum

Varje företagare startar med tanken att finnas kvar länge och gå med vinst. Tyvärr finns det tillfällen då det inte går riktigt som man tänkt. Då kan företaget behöva göra en konkursansökan.

När företaget startade för många år sedan såg marknaden annorlunda ut. Efterfrågan på klockor var stor och att vara urmakare var lukrativt. Men tiderna hade förändrats. Hyrorna gått upp. Den största förändringen var nog internet och de billiga priserna man kunde hitta där. En typ av affärsverksamhet började gå ur tiden.

Anton hade kämpat länge och hade haft många återkommande kunder som bytte batterier och köpte nya klockor till hela familjer. Dessa försvann i sakta mak då det kom modernare klockor som kunde användas under vatten och som dessutom kunde tala om hur man sovit eller hur pulsen var just för tillfället.

Hjälp vid konkursansökan

Kostnaden för lagret, försäkringar och allt dyrare hyra gjorde till slut att det vettigaste var att själv försätta företaget i konkurs. Anton kontaktade en juristbyrå för att få hjälp med att på smidigaste sätt avsluta sitt livsverk.

Juristbyråns advokater var mycket omtänksamma och gick varligt fram i den känsliga situationen. Först skulle varor som företaget hade i lager säljas för att i möjligaste mån slippa stora skulder. Visst kändes det tungt att klockorna skulle säljas till skamligt låga priser men det var så det måste bli.

När hela processen var klar var Anton tacksam för all hjälp han fått med företagets konkurs. På grund av det kändes det ändå ok och han hade redan nya planer för framtiden. Läs mer om konkursansökan på den här hemsidan: konkursansökan.se

Kategorier
Boende

Få hjälp med att smidigt genomföra bodelning

En separation är sällan rolig och under processen kan konflikter uppstå. En av dessa kan röra bodelningen. Ta hjälp av en advokatbyrå för att genomföra bodelningen så smidigt som möjligt.

Att komma fram till beslutet om skilsmässa eller separation brukar sällan vara lätt. Kanske har man funderat mycket kring de praktiska aspekterna, våndats för hur krångligt det kommer att bli och hur hela ens vardag kommer att vändas upp och ner. Finns det konflikter sedan tidigare, kan man vara orolig för hur dessa kommer intensifieras under processen.

En sak som brukar vara en källa till konflikter är bodelningen. När ett par levt tillsammans ett antal år har dessa personers liv i mångt och mycket flutit ihop till ett, även vad gäller egendomar. Kanske har man inte ens längre koll på vad som är någons privata egendom, vad som är gemensamt och hur mycket var och en har rätt till.

En advokat eller jurist kan vara behjälplig när ni ska genomföra bodelning

I de fall där det inte är självklart vad som ska tillfalla vem, och där det riskerar att bli konflikter, rekommenderas det att ta hjälp av en advokat eller jurist för att genomföra bodelning. Denna kan vara behjälplig med rådgivning för hur uppdelningen av egendomar ska göras. I de flesta fall ska alla egendomar som räknas som giftorättsgods delas lika. Det finns dock saker som förändrar hur bodelningen kommer att se ut, som till exempel ett äktenskapsförord eller särskilda skyddsregler som man som privatperson kanske inte har full koll på.

Kategorier
Vårdnad

Vad är en vårdnadstvist?

När förhållanden är över finns det ofta frågor att lösa. Hur barnen ska tas om hand är den viktigaste. Vårdnadshavare behöver vara överens. Utan samarbete riskerar man vårdnadstvist.

Vid en skilsmässa eller en separation är det oftast mycket känslor som påverkar. Tricket som vuxen är att undvika att detta påverkar hur man agerar när det gäller ex-partner och gemensamma barn. Alla kan inte det tricket och har också svårt att lära sig. Viktigast efter en separation där barn är med i bilden är att kunna samarbeta.

Barn med separerade föräldrar mår ofta bra. Tiden före separation präglas förstås ofta av oenighet och osämja. För barn är det skönt när stämningen blir bättre. Bråk skadar alltid barn, oavsett om det är psykologisk krigföring eller fysisk. Fungerar inte samarbetet trots mycket ansträngning kan man ta steget att ansöka om enskild vårdnad och stämma ex-partnern.

Hur påverkas umgängesrätt av enskild vårdnad

Det är viktigt att komma ihåg att umgängesrätt är barnets rätt till sin förälder. Att en förälder har enskild vårdnad handlar om juridik. Föräldern med vårdnad får ensam ta beslut om skolgång, uppfostran och annat. Barnet har alltid rätt till umgänge med båda föräldrarna.

En vårdnadstvist avgörs alltid i domstol och ska föregås av en utredning. Man kontaktar socialnämnden och de utreder hur barnets sociala situation förefaller vara. Med ett gediget underlag bestämmer sedan rätten om det är lämpligt med enskild vårdnad.

Generellt anses gemensam vårdnad fungera bäst. Det är just för situationer där inget fungerar som det blir aktuellt med vårdnadstvist.

Kategorier
Advokat

Har du blivit anklagad för ett brott?

Har man någonsin blivit anklagad för ett brott kan man känna sig väldigt ensam. Men man behöver inte gå igenom processen ensam. Med hjälp från en brottmålsadvokat har du någon vid din sida.

Har man blivit anklagad för ett brott är det inget man ska gå igenom ensam. Man bör ha hjälp av en advokat som är expert inom området. Denna tilldelas en när det behövs, men man kan även välja att ha en privat advokat. Fördelen när man tar en privat är att det finns fler att välja mellan.

Känner du redan till en advokat som ska ha hand om ditt ärende? Eller letar du efter en? Det är givetvis viktigt att det är en brottmålsadvokat och att denne är specialist på just brott. Det finns otroligt många olika inriktningar som advokat, därav bör man vara noga att man hittat rätt person för jobbet.

Finns där för dig

När man blivit anklagad för ett brott står man inför en hel del olika saker. Det kan kännas jobbigt och läskigt att gå igenom dessa ensam. När man har en advokat är man inte ensam. Med denna kan du prata om allt, advokaten har en lagstadgad tystnadsplikt. Som advokat arbetar man alltid för sin klient, man är lojal denna och gör det man kan för att hjälpa. Står man inför åtal försöker man få ett så lämpligt straff som möjligt om man blir fälld. Även om man kommer till skadestånd kan de hjälpa en med det.

Kategorier
Vårdnad

Konsten att uppfostra barn

Det är svårt att vara förälder men det är ännu svårare att uppfostra ett barn när man är två föräldrar. Skulle det sedan gå så illa att man separerar så kan man ibland behöva hjälp med beslut.

Man brukar säga att det svåraste jobb som finns är att uppfostra barn. Det är en uppgift som rör sig över dygnets alla timmar och under många år. Och det är svårt att inte någon gång brista i ork eller tålamod. Kanske till och med göra eller säga något som barnet snabbt tar efter.

Att man ofta är två som hjälps åt med barnet kan vara en stor trygghet och avlastning. Men har man olika åsikter, eller separerar, så kan det i vissa fall bli så pass svårt att fatta gemensamma beslut att man får be om hjälp utifrån.

För barnets bästa

Om man inte kan komma överens om sitt barn så kan ärendet till slut landa hos tingsrätten. För att domaren, eller domarna, ska kunna fatta ett bra beslut får varje part en advokat som kan framföra åsikter och bevis. Även om man själv kan ha en stark känsla för sitt barn så är det inte alltid som rätten dömer så som man vill eller tror. Det är rättens uppgift att döma efter det som de anser är barnets bästa. Och det är inte heller alltid det som barnet själv vill. Däremot brukar man fästa större vikt vid vad ett barn önskar när barnet uppnått tolv års ålder. Läs mer om vårdnadstvist på denna hemsida: vårdnadstvistt.se

Kategorier
Vårdnad

Vårdnad och umgängesrätt

För många föräldrar är begreppen oklara. Väldigt få vill mista kontakten med sina barn. Att en förälder har ensam vårdnad betyder dock inte att barnen inte träffar båda sina föräldrar.

Vårdnad är en juridisk term. Den överväldigande majoriteten av barn har två vårdnadshavare som vanligen är de biologiska föräldrarna. Vid en skilsmässa beslutas normalt att dessa ska ha så kallad gemensam vårdnad i Göteborg. Det innebär att föräldrarna ska komma överens om hur barnen växer upp och vilken tillvaro de ska ha.

Gemensam vårdnad ger ett delat juridiskt ansvar för barnet. Det gäller var barnet ska bo och var de ska gå i förskola och skola. Det gäller resor och pass. det handlar om uppfostran, umgänge och kläder. Besluten ska vara gemensamma och syftar till att ge barn ett bra liv.

Umgängesrätt är barnets rätt

När det handlar om umgänge har barnet alltid rätt att träffa båda sina föräldrar. Detta gäller oavsett om en av föräldrarna har ensam vårdnad. Barnets behov av föräldrar är starkare. Endast i undantagsfall saknar en förälder umgängesrätt. Det kan vara i fall då barn eller syskon eller före detta partners utsatts för våld eller sexuellt våld.

Naturligtvis är detta långt ifrån lätta situationer att lösa. Inte minst är det svårt att få svar från barn på vad de själva önskar. Yngre barn kan ofta varken förstå eller uttrycka sin egen vilja när det gäller vårdnad och umgängesrätt. Äldre barn fungerar det lättare för. Vuxenvärlden har ett oerhört ansvar att tolka barns signaler och uttalade önskningar rätt.