Kategorier
Advokat

Vad gör en LVU-advokat?

Ibland hamnar unga individer i dumma situationer och får svårt att hantera tillvaron. Som förälder kan man ha svårt att hjälpa till på rätt sätt. Då kan en LVU-advokat komma väl till pass.

Det är välbekant att för många är ungdomen, och kanske även barndomen, en tid som är besvärlig på många sätt. Unga individer saknar erfarenhet och är inte heller myndiga och får inte fatta egna beslut. De beslut de ändå tar är inte alltid de smartaste. Allt som allt kan detta leda till omhändertagande enligt LVU.

Lagen om Vård av Unga är till för att skydda omyndiga och för att möjlighet ska finnas att omplacera individerna i en omgivning som är mer gynnsam för deras utveckling. Det betyder inte att det alltid blir rätt. Myndigheter består av människor som av olika anledningar emellanåt fattar felaktiga beslut.

Hamna rätt i tillvaron med hjälp av en LVU-advokat

Som förälder till en ungdom som antingen ska omhändertas eller där saken utreds, behöver man all hjälp man kan få. Inte många av oss kan lagboken och dess tillämpningar i någon större utsträckning. När en så allvarlig åtgärd som omhändertagande av ett barn har skett eller ska ske, behövs professionell hjälp från en LVU-advokat.

För en jurist som arbetar, kanske dagligen, med liknande ärenden är gången välbekant. Juristen agerar som ombud för dig som är förälder och vet hur man vanligen hanterar situationen. I de fall fel begåtts kan jurister hjälpa dig att få en bättre bedömning av ditt barns fall. Ta en kontakt snarast när ett omhändertagande sker. Läs mer om LVU-advokat på den här hemsidan: https://www.lvuadvokat.se/

Kategorier
Företag

När konkursansökan är ett faktum

Varje företagare startar med tanken att finnas kvar länge och gå med vinst. Tyvärr finns det tillfällen då det inte går riktigt som man tänkt. Då kan företaget behöva göra en konkursansökan.

När företaget startade för många år sedan såg marknaden annorlunda ut. Efterfrågan på klockor var stor och att vara urmakare var lukrativt. Men tiderna hade förändrats. Hyrorna gått upp. Den största förändringen var nog internet och de billiga priserna man kunde hitta där. En typ av affärsverksamhet började gå ur tiden.

Anton hade kämpat länge och hade haft många återkommande kunder som bytte batterier och köpte nya klockor till hela familjer. Dessa försvann i sakta mak då det kom modernare klockor som kunde användas under vatten och som dessutom kunde tala om hur man sovit eller hur pulsen var just för tillfället.

Hjälp vid konkursansökan

Kostnaden för lagret, försäkringar och allt dyrare hyra gjorde till slut att det vettigaste var att själv försätta företaget i konkurs. Anton kontaktade en juristbyrå för att få hjälp med att på smidigaste sätt avsluta sitt livsverk.

Juristbyråns advokater var mycket omtänksamma och gick varligt fram i den känsliga situationen. Först skulle varor som företaget hade i lager säljas för att i möjligaste mån slippa stora skulder. Visst kändes det tungt att klockorna skulle säljas till skamligt låga priser men det var så det måste bli.

När hela processen var klar var Anton tacksam för all hjälp han fått med företagets konkurs. På grund av det kändes det ändå ok och han hade redan nya planer för framtiden. Läs mer om konkursansökan på den här hemsidan: konkursansökan.se

Kategorier
Boende

Få hjälp med att smidigt genomföra bodelning

En separation är sällan rolig och under processen kan konflikter uppstå. En av dessa kan röra bodelningen. Ta hjälp av en advokatbyrå för att genomföra bodelningen så smidigt som möjligt.

Att komma fram till beslutet om skilsmässa eller separation brukar sällan vara lätt. Kanske har man funderat mycket kring de praktiska aspekterna, våndats för hur krångligt det kommer att bli och hur hela ens vardag kommer att vändas upp och ner. Finns det konflikter sedan tidigare, kan man vara orolig för hur dessa kommer intensifieras under processen.

En sak som brukar vara en källa till konflikter är bodelningen. När ett par levt tillsammans ett antal år har dessa personers liv i mångt och mycket flutit ihop till ett, även vad gäller egendomar. Kanske har man inte ens längre koll på vad som är någons privata egendom, vad som är gemensamt och hur mycket var och en har rätt till.

En advokat eller jurist kan vara behjälplig när ni ska genomföra bodelning

I de fall där det inte är självklart vad som ska tillfalla vem, och där det riskerar att bli konflikter, rekommenderas det att ta hjälp av en advokat eller jurist för att genomföra bodelning. Denna kan vara behjälplig med rådgivning för hur uppdelningen av egendomar ska göras. I de flesta fall ska alla egendomar som räknas som giftorättsgods delas lika. Det finns dock saker som förändrar hur bodelningen kommer att se ut, som till exempel ett äktenskapsförord eller särskilda skyddsregler som man som privatperson kanske inte har full koll på.

Kategorier
Vårdnad

Vad är en vårdnadstvist?

När förhållanden är över finns det ofta frågor att lösa. Hur barnen ska tas om hand är den viktigaste. Vårdnadshavare behöver vara överens. Utan samarbete riskerar man vårdnadstvist.

Vid en skilsmässa eller en separation är det oftast mycket känslor som påverkar. Tricket som vuxen är att undvika att detta påverkar hur man agerar när det gäller ex-partner och gemensamma barn. Alla kan inte det tricket och har också svårt att lära sig. Viktigast efter en separation där barn är med i bilden är att kunna samarbeta.

Barn med separerade föräldrar mår ofta bra. Tiden före separation präglas förstås ofta av oenighet och osämja. För barn är det skönt när stämningen blir bättre. Bråk skadar alltid barn, oavsett om det är psykologisk krigföring eller fysisk. Fungerar inte samarbetet trots mycket ansträngning kan man ta steget att ansöka om enskild vårdnad och stämma ex-partnern.

Hur påverkas umgängesrätt av enskild vårdnad

Det är viktigt att komma ihåg att umgängesrätt är barnets rätt till sin förälder. Att en förälder har enskild vårdnad handlar om juridik. Föräldern med vårdnad får ensam ta beslut om skolgång, uppfostran och annat. Barnet har alltid rätt till umgänge med båda föräldrarna.

En vårdnadstvist avgörs alltid i domstol och ska föregås av en utredning. Man kontaktar socialnämnden och de utreder hur barnets sociala situation förefaller vara. Med ett gediget underlag bestämmer sedan rätten om det är lämpligt med enskild vårdnad.

Generellt anses gemensam vårdnad fungera bäst. Det är just för situationer där inget fungerar som det blir aktuellt med vårdnadstvist.

Kategorier
Advokat

Har du blivit anklagad för ett brott?

Har man någonsin blivit anklagad för ett brott kan man känna sig väldigt ensam. Men man behöver inte gå igenom processen ensam. Med hjälp från en brottmålsadvokat har du någon vid din sida.

Har man blivit anklagad för ett brott är det inget man ska gå igenom ensam. Man bör ha hjälp av en advokat som är expert inom området. Denna tilldelas en när det behövs, men man kan även välja att ha en privat advokat. Fördelen när man tar en privat är att det finns fler att välja mellan.

Känner du redan till en advokat som ska ha hand om ditt ärende? Eller letar du efter en? Det är givetvis viktigt att det är en brottmålsadvokat och att denne är specialist på just brott. Det finns otroligt många olika inriktningar som advokat, därav bör man vara noga att man hittat rätt person för jobbet.

Finns där för dig

När man blivit anklagad för ett brott står man inför en hel del olika saker. Det kan kännas jobbigt och läskigt att gå igenom dessa ensam. När man har en advokat är man inte ensam. Med denna kan du prata om allt, advokaten har en lagstadgad tystnadsplikt. Som advokat arbetar man alltid för sin klient, man är lojal denna och gör det man kan för att hjälpa. Står man inför åtal försöker man få ett så lämpligt straff som möjligt om man blir fälld. Även om man kommer till skadestånd kan de hjälpa en med det.

Kategorier
Vårdnad

Konsten att uppfostra barn

Det är svårt att vara förälder men det är ännu svårare att uppfostra ett barn när man är två föräldrar. Skulle det sedan gå så illa att man separerar så kan man ibland behöva hjälp med beslut.

Man brukar säga att det svåraste jobb som finns är att uppfostra barn. Det är en uppgift som rör sig över dygnets alla timmar och under många år. Och det är svårt att inte någon gång brista i ork eller tålamod. Kanske till och med göra eller säga något som barnet snabbt tar efter.

Att man ofta är två som hjälps åt med barnet kan vara en stor trygghet och avlastning. Men har man olika åsikter, eller separerar, så kan det i vissa fall bli så pass svårt att fatta gemensamma beslut att man får be om hjälp utifrån.

För barnets bästa

Om man inte kan komma överens om sitt barn så kan ärendet till slut landa hos tingsrätten. För att domaren, eller domarna, ska kunna fatta ett bra beslut får varje part en advokat som kan framföra åsikter och bevis. Även om man själv kan ha en stark känsla för sitt barn så är det inte alltid som rätten dömer så som man vill eller tror. Det är rättens uppgift att döma efter det som de anser är barnets bästa. Och det är inte heller alltid det som barnet själv vill. Däremot brukar man fästa större vikt vid vad ett barn önskar när barnet uppnått tolv års ålder. Läs mer om vårdnadstvist på denna hemsida: vårdnadstvistt.se

Kategorier
Vårdnad

Vårdnad och umgängesrätt

För många föräldrar är begreppen oklara. Väldigt få vill mista kontakten med sina barn. Att en förälder har ensam vårdnad betyder dock inte att barnen inte träffar båda sina föräldrar.

Vårdnad är en juridisk term. Den överväldigande majoriteten av barn har två vårdnadshavare som vanligen är de biologiska föräldrarna. Vid en skilsmässa beslutas normalt att dessa ska ha så kallad gemensam vårdnad i Göteborg. Det innebär att föräldrarna ska komma överens om hur barnen växer upp och vilken tillvaro de ska ha.

Gemensam vårdnad ger ett delat juridiskt ansvar för barnet. Det gäller var barnet ska bo och var de ska gå i förskola och skola. Det gäller resor och pass. det handlar om uppfostran, umgänge och kläder. Besluten ska vara gemensamma och syftar till att ge barn ett bra liv.

Umgängesrätt är barnets rätt

När det handlar om umgänge har barnet alltid rätt att träffa båda sina föräldrar. Detta gäller oavsett om en av föräldrarna har ensam vårdnad. Barnets behov av föräldrar är starkare. Endast i undantagsfall saknar en förälder umgängesrätt. Det kan vara i fall då barn eller syskon eller före detta partners utsatts för våld eller sexuellt våld.

Naturligtvis är detta långt ifrån lätta situationer att lösa. Inte minst är det svårt att få svar från barn på vad de själva önskar. Yngre barn kan ofta varken förstå eller uttrycka sin egen vilja när det gäller vårdnad och umgängesrätt. Äldre barn fungerar det lättare för. Vuxenvärlden har ett oerhört ansvar att tolka barns signaler och uttalade önskningar rätt.

Kategorier
Allmänt

Misstänkt för brott?

Personer misstänkta för brott tjänar i regel på vägledning av en kunnig advokat. Beroende på hur allvarligt brottet är kan den misstänkta personen ha rätt till en offentlig försvarare.

Den officiella processen när ett brott misstänks ha begåtts inleds när en person gör en polisanmälan. Anmälan kommer troligtvis från den person som anser sig blivit utsatt för brottet, eller av en person som anser sig ha bevittnat det. Beroende på om polisen har anledning att tro att ett brott har begåtts eller inte, kan de välja att starta en förundersökning. Personen som blivit anklagad för brottet bör vända sig till en advokat så snart som möjligt, för att försäkra sig om att processen går rätt till ur det försvarande perspektivet. Om polisen väljer att starta närmare efterforskningar utses antingen en polis eller åklagare till förundersökningsledare, beroende på vilken typ av brott det rör sig om.

Rättigheter som misstänkt

Om brottet är av allvarligare typ har personen som är misstänkt normalt sett rätt till en offentlig försvarare. Det betyder att staten står för kostnaderna för en advokat, om personen i slutändan frikänns. Om personen däremot blir fälld kan kostnaden för försvaret istället hamna på honom eller henne. Vid lindrigare brott som endast leder till böter måste den misstänkta personen i regel betala själv för att bli försvarad av advokat. Att få juridiskt stöd kan göra stor skillnad i ett brottmål, och alla personer som riskerar böter högre än några tusenlappar rekommenderas att anlita en advokat. Advokatens fokus blir att samla ihop bevis och argumentera för den misstänktas oskuld. Läs mer på denna hemsida: misstänktförbrott.nu

Kategorier
Vårdnad

Ensam vårdnad och umgängesrätt

När föräldrar separerar och det finns gemensamma barn kan inte kontakten avslutas helt. Man behöver samarbeta, man behöver kompromissa. Vad är det som gäller och vad innebär ensam vårdnad?

Det är osannolikt att alla par som idag separerat någonsin tänkt att denna situation skulle uppstå. En stor majoritet går in i ett förhållande och får barn i förhoppningen att dela livet. Barn som växer upp med två föräldrar tänker naturligtvis inte heller något annat än att just deras föräldrar alltid ska leva tillsammans.

Statistiken säger något helt annat. Ungefär vart fjärde barn lever med skilda föräldrar och de allra flesta lyckas hantera detta väl. De vuxna finner vägar att samarbeta och kan lägga undan sina egna negativa känslor gentemot den andra föräldern. Det är när samarbetet helt fallerar som man kan behöva tänka på att begära ensam vårdnad.

Barn har rätt till umgänge med båda föräldrarna

Det är en vanlig missuppfattning att den förälder som inte har vårdnaden om sitt eller sina barn inte får träffa barnet/n. Om en av föräldrarna tilldöms ensam vårdnad betyder det att endast den föräldern fattar de stora besluten som rör barnet. Det gäller alltså den juridiska delen.

En förälder har inte rätt att umgås med sitt barn nödvändigtvis. Det är istället barnet som har rätten. Rätten att ha tillgång till och umgänge med båda föräldrarna. Barnets behov är det som ska styra. Ensam vårdnad utdöms sällan i Sverige eftersom man anser att barnet mår bäst av delad vårdnad. En jurist kan ge råd i enskilda fall. Läs mer på denna hemsida: https://www.vårdnadstvistvarberg.se

Kategorier
Vårdnad

Förlorad vårdnad innebär inte förlorat umgänge

Enligt föräldrabalken har barnet rätt till båda sina föräldrar. Därför aktualiseras ofta umgängesrätt mellan barn och förälder även om föräldern inte är vårdnadshavare till barnet.

Ibland får en förälder ensam vårdnad om ett eller flera gemensamma barn i samband med en vårdnadstvist föräldrarna emellan. Det är lätt att tro att en förlorad vårdnad innebär att man aldrig mer har kontakt med barnet i fråga. Men det stämmer inte riktigt. Även om du som förälder inte längre är vårdnadshavare har barnet rätt till umgänge med dig som förälder. Det framgår enligt både föräldrabalken och barnkonventionen. Ett sådant umgänge sker dock ofta under speciella villkor som har bestämts i samband med vårdnadsbeslutet. Det kan till exempel ta sig i uttryck att föräldern träffar sina barn en timme i veckan på en lekplats i offentlig miljö. Det är heller inte ovanligt att en socionom eller annan socialarbetare finns med för att övervaka umgänget.

Barnets bästa avgör

Så länge det anses vara för barnens bästa att träffa sin biologiska förälder kommer umgängesrätten vara aktuell. Det ska väldigt mycket till för att det ska fattas beslut om att föräldern inte ska ha rätt att träffa barnet överhuvudtaget. Ofta handlar det om att det vore skadligt för barnet att ens umgås med föräldern. Eller kanske barnet är tillräckligt gammalt för att själv avgöra hur umgänget med föräldern ska se ut. Oavsett så kan det vara bra för dig som befinner dig i en vårdnadstvist att komma ihåg att förlorad vårdnad inte betyder noll umgänge med din barn. Hitta mer info om umgängesrätten på denna sida: umgängesrätt.com