Kategorier
Allmänt

Så kan du plugga till arbetsrättsjurist i Stockholm

Drömmer du om att plugga till arbetsrättsjurist i Stockholm? Studierna må vara tuffa men i framtiden väntar dig en bra karriär samt ett spännande arbete.

I rollen som arbetsrättsjurist har du ett omväxlande arbete där du bland annat kan ha uppgifter som att upprätta avtal av olika slag, eller att representera en klient i en tvist. Det finns många lagar som hör till arbetsrätten och för dig med ett intresse av området kan en lysande karriär vänta, men hur gör du för att bli arbetsrättsjurist?

Drömmer du om att arbeta med den här typen av frågor kan du läsa till arbetsrättsadvokat i Stockholm. Ett av alternativen är att läsa juridik på Stockholms universitet. Där hittar du en valbar kurs i arbetsrätt där du har möjligheten att fördjupa dig i ämnet och lära dig mer.

Hur hittar du jobb som arbetsrättsjurist i Stockholm?

Att komma in på juridikprogrammet och klara av det är en bedrift i sig, men att finna det första jobbet efter studierna kan vara en lika stor utmaning många gånger. Som utbildad jurist har du dock eftertraktade kunskaper som är värda mycket på arbetsmarknaden, men några korta tips skadar aldrig.

Lägg ner mycket tid på att skapa ett bra CV och personligt brev när du ska söka ett jobb. Att använda exakt samma till olika arbetsgivare är inte alltid en bra idé, utan du bör rikta dig till just den du söker hos. Sedan kan du med fördel praktisera på en juristbyrå under din studietid för att få erfarenhet.

Kategorier
Allmänt

Arbetstillstånd – kräver kunskap om migrationsrätt

Den som vill arbeta i Sverige och som inte är medborgare i ett EU-land, behöver skaffa sig arbetstillstånd. Anlita en juristbyrå med kunskap om migrationsrätt.

Under en utlandstjänstgöring har du blivit bekant med en familj som gärna vill flytta till Sverige och arbeta. Både man och hustru har specialistkunskaper inom medicinområdet, men de bor inte i något EU-land. För att kunna arbeta i vårt land behöver de arbetstillstånd. Dessutom krävs det att ett arbete har utannonserats på ett korrekt sätt. Och med villkor som överensstämmer med svenska kollektivavtal.

Du bevakar platsannonser för dina vänners räkning. Du kopierar en sådan annons och mailar den till dem. Efter en ansökan visar det sig att arbetsgivaren är beredd att anställa en av dina bekanta och företaget startar processen om arbetstillstånd.

Arbetstillstånd – kontakt med proffs

Du inser ganska snabbt att ansökan om arbetstillstånd inte ska ledas av en amatör. Istället tar du kontakt med en juridisk byrå som har som specialinriktning att bistå med den typ av ärenden. De vet exakt vilka uppgifter som ska biläggas en ansökan. De hjälper till med att översätta ansökan till svenska eller engelska.

En byrå som kan allt om arbetstillstånd har snabbspår till Migrationsverket. Byrån granskar alla detaljer i ansökan. Uppgifter ska lämnas om den sökande, men även om någon annan familjemedlem ska följa med hit. Ett underlag ska visa att den sökande kan försörja sig och familjen här i landet. Om Migrationsverket ställer förfrågningar eller begär kompletterande uppgifter ser den juridiska byrån till att allt blir besvarat.

Mer information kring arbetstillstånd hittar du här: arbetstillstånd.eu

Kategorier
Allmänt

Så söker man arbetstillstånd

Det kan vara krångligt att söka arbetstillstånd om man inte vet hur man ska göra men om man vänder sig till någon som vet hur man gör så behöver det varken vara krångligt eller ta lång tid.

Man kanske tappar lusten att söka arbetstillstånd i Sverige när man inser att det kan ta upp till ett år innan man får besked om att det beviljats. Det är en stor sak att vänta på besked och arbetsgivaren kanske inte ens vill vänta så länge.

Lösningen är att man vänder sig till en certifierad byrå för arbetstillstånd. Eftersom det är så många som söker har Migrationsverket utfärdat certifikat till advokater så att de kan hjälpa till i processen med att söka arbetstillstånd. Det blir dessutom ett mer personligt mottagande hos en advokat och de hjälper till så att det går fortare.

En certifierad byrå för arbetstillstånd kan göra att man får besked på 10 dagar

Allt blir mycket lättare om man vänder sig till en certifierad byrå för arbetstillstånd. Där finns det personal som talar många olika språk och som har förståelse för olika kulturers förutsättningar.

Man får hjälp att fylla i och skicka in de rätta dokumenten direkt så att man slipper komplettera. De vet också hur man bäst skriver sin ansökan och de vet vad som krävs för att får arbetstillstånd i Sverige.

Om man inte uppfyller kraven för arbetstillstånd kan de avråda så att man slipper lägga onödig tid och pengar på något som inte kommer att bli av.

Kategorier
Allmänt

Misstänkt för brott?

Personer misstänkta för brott tjänar i regel på vägledning av en kunnig advokat. Beroende på hur allvarligt brottet är kan den misstänkta personen ha rätt till en offentlig försvarare.

Den officiella processen när ett brott misstänks ha begåtts inleds när en person gör en polisanmälan. Anmälan kommer troligtvis från den person som anser sig blivit utsatt för brottet, eller av en person som anser sig ha bevittnat det. Beroende på om polisen har anledning att tro att ett brott har begåtts eller inte, kan de välja att starta en förundersökning. Personen som blivit anklagad för brottet bör vända sig till en advokat så snart som möjligt, för att försäkra sig om att processen går rätt till ur det försvarande perspektivet. Om polisen väljer att starta närmare efterforskningar utses antingen en polis eller åklagare till förundersökningsledare, beroende på vilken typ av brott det rör sig om.

Rättigheter som misstänkt

Om brottet är av allvarligare typ har personen som är misstänkt normalt sett rätt till en offentlig försvarare. Det betyder att staten står för kostnaderna för en advokat, om personen i slutändan frikänns. Om personen däremot blir fälld kan kostnaden för försvaret istället hamna på honom eller henne. Vid lindrigare brott som endast leder till böter måste den misstänkta personen i regel betala själv för att bli försvarad av advokat. Att få juridiskt stöd kan göra stor skillnad i ett brottmål, och alla personer som riskerar böter högre än några tusenlappar rekommenderas att anlita en advokat. Advokatens fokus blir att samla ihop bevis och argumentera för den misstänktas oskuld. Läs mer på denna hemsida: misstänktförbrott.nu

Kategorier
Allmänt

Vad är egentligen arvsrätt?

Då man talar om ordet arvsrätt så menar man att det är en speciell ordning som förklarar hur- och i vilken ordning efterlevande ska ärva en avliden person. Har en människa avlidit så finns det nästan alltid några släktingar kvar i livet och det är också för dessa som svensk arvsrätt finns till; den skapar en klar bild över vilka som har rätt till störst del, vilka som överhuvudtaget har rätt att ärva och i vilken ordning som allting ska ske.

Om vi tar ett vanligt exempel som får illustrera hur vår arvsrätt fungerar så kanske detta kan ge en lite klarare bild. En person avlider; en äldre man som har en fru samt tre stycken barn. Vidare så finns det några bröder kvar till mannen samt barn till dessa – det vill säga kusiner till den avlidnes barn – vad säger vår arvsrätt om ett sådant fall?

Ja, här kan man säga att det först och främst kommer att vara hans fru som ärver i och med att de var gifta; därefter så kommer det enligt vår arvsrätt att vara barnen – bröstarvingarna – som ärver och sedan kommer mannens bröder för att sedan sluta med att deras barn kommer att ärva. Så ser vår arvsrätt ut i detta fall och detta är således ganska logiskt och enkelt att följa. Frågan är då varför det ofta blir konflikter mellan familjemedlemmar i och med ett dödsfall och varför inte allting sker så smidigt som i exemplet ovan?

Vår arvsrätt för ett samboförhållande

Ja, här kan vi slänga in ytterligare några ingredienser i detta exempel för att visa varför det kan bli bråk mellan familjemedlemmar i och med ett dödsfall och trots att det finns en lag att följa i form av vår arvsrätt. Vi säger här att samma man har avlidit men att hans fru – i detta exempel – inte är hans fru utan att de hela tiden levt i ett samboförhållande samt att mannen i fråga även haft ett litet snedsprång under sin livstid – ett snedsprång som resulterat i ett barn. Detta barn är numera tjugo år gammal och här ska vi då förklara hur vår arvsrätt säger om just detta fall.

Här kommer vår svenska arvsrätt att låta den numera tjugoåriga barnet att – utan dröjsmål – ärva först och detta utan att vänta. Därefter kommer hans andra barn – de som han uppfostrat tillsammans med sin sambo att ärva – och detta i och med att de är bröstarvingar. Efter dessa så kommer hans bröder att ärva och därefter kommer deras barn att få ta en del av kakan. Ser vi då något fel här?

Ja, frun – som tidigare ärvde först – kommer numera att få en väldigt liten del av arvet i och med att de i det här fallet enbart levde ihop i ett samboförhållande. Här säger alltså vår arvsrätt att det är en väldigt stor skillnad i att leva med- eller utan en ring på sitt finger och det spelar ingen roll hur länge man levt ihop eller hur kära man varit under denna tid – vår arvsrätt säger att det är oväsentligt.

Här kan enbart ett testamente vara räddningen och detta är också något som rekommenderas att det skrivs mellan par i ett samboförhållande.

Kategorier
Allmänt

Affärsjuridik kräver ett växelspel

Om man talar om affärsjuridik och vad detta går ut på så handlar mycket om ett slags växelspel mellan affär och juridik och att kunna tolka, navigera och guida den klient man som affärsjurist företräder. Det vill säga; bistår man som affärsjurist en klient som vill få till stånd en större transaktion eller genomföra exempelvis ett uppköp så måste man först och främst inse att denne är ute efter en så stor vinst som det bara är möjligt.

Det som man också ska vara medveten om är att klienten ofta tar vilken väg som helst för att nå denna vinst och att det inte spelar någon som helst roll om denna väg går rakt över lagboken – åtminstone i teorin. Affärsjuridik innebär alltså att man som jurist inom detta försöker få sin klient att genomföra en så bra affär som det bara går – men där man inte bryter mot några regler. En svår balansgång som kan skapa friktion mellan juristen och klienten i fråga och här gäller det som jurist att vara kall, saklig och påläst om både ekonomi och juridik och därigenom kunna presentera en bra lösning som ändå gynnar klienten i fråga.

Det som en sådan klient sällan inser är nämligen det faktum att lagen inte alltid är i vägen är i vägen och att man i många fall istället kan använda den som ett verktyg till att nå sina mål. Det är också av den anledningen som kunniga, skickliga och erfarna personer inom affärsjuridik blir så flitigt anlitade av klienter och där man i många fall även kan se att dessa får en betydande roll inom företaget han representerat.

Förhandling – en del av affärsjuridik

Oavsett vilken klient man företräder och vilken sorts transaktion eller affärsuppgörelse man står inför så kommer man alltid att möta ett motstånd på andra sidan – en motståndare som även de är ute efter att göra samma goda affär. Det här leder således till att man som verksam inom affärsjuridik även måste vara en skicklig förhandlare utöver att kunna mycket om affärer och juridik.

Det som sker vid en sådan förhandling är att de båda juristerna presenterar de fakta som de samlat in och lämnar över en analys. En analys som därefter ställs mot den andres och det är där man sedan tar vid och påbörjar förhandlingen.

Ska man jämföra detta med något så är en schackmatch inte långt ifrån sanningen, de vill säga – man förutser sin motståndares drag, vad han vill och vad man själv kan få igenom i gengäld. En förhandling kan inom affärsjuridik kan ta väldigt lång tid likväl som den kan gå väldigt fort och allt beror på magnituden av affären samt hur skickliga, pålästa och påstridiga affärsjuristerna är.