Kategorier
Allmänt

Affärsjuridik kräver ett växelspel

Om man talar om affärsjuridik och vad detta går ut på så handlar mycket om ett slags växelspel mellan affär och juridik och att kunna tolka, navigera och guida den klient man som affärsjurist företräder. Det vill säga; bistår man som affärsjurist en klient som vill få till stånd en större transaktion eller genomföra exempelvis ett uppköp så måste man först och främst inse att denne är ute efter en så stor vinst som det bara är möjligt.

Det som man också ska vara medveten om är att klienten ofta tar vilken väg som helst för att nå denna vinst och att det inte spelar någon som helst roll om denna väg går rakt över lagboken – åtminstone i teorin. Affärsjuridik innebär alltså att man som jurist inom detta försöker få sin klient att genomföra en så bra affär som det bara går – men där man inte bryter mot några regler. En svår balansgång som kan skapa friktion mellan juristen och klienten i fråga och här gäller det som jurist att vara kall, saklig och påläst om både ekonomi och juridik och därigenom kunna presentera en bra lösning som ändå gynnar klienten i fråga.

Det som en sådan klient sällan inser är nämligen det faktum att lagen inte alltid är i vägen är i vägen och att man i många fall istället kan använda den som ett verktyg till att nå sina mål. Det är också av den anledningen som kunniga, skickliga och erfarna personer inom affärsjuridik blir så flitigt anlitade av klienter och där man i många fall även kan se att dessa får en betydande roll inom företaget han representerat.

Förhandling – en del av affärsjuridik

Oavsett vilken klient man företräder och vilken sorts transaktion eller affärsuppgörelse man står inför så kommer man alltid att möta ett motstånd på andra sidan – en motståndare som även de är ute efter att göra samma goda affär. Det här leder således till att man som verksam inom affärsjuridik även måste vara en skicklig förhandlare utöver att kunna mycket om affärer och juridik.

Det som sker vid en sådan förhandling är att de båda juristerna presenterar de fakta som de samlat in och lämnar över en analys. En analys som därefter ställs mot den andres och det är där man sedan tar vid och påbörjar förhandlingen.

Ska man jämföra detta med något så är en schackmatch inte långt ifrån sanningen, de vill säga – man förutser sin motståndares drag, vad han vill och vad man själv kan få igenom i gengäld. En förhandling kan inom affärsjuridik kan ta väldigt lång tid likväl som den kan gå väldigt fort och allt beror på magnituden av affären samt hur skickliga, pålästa och påstridiga affärsjuristerna är.