Kategorier
Vårdnad

Vad är en vårdnadstvist?

När förhållanden är över finns det ofta frågor att lösa. Hur barnen ska tas om hand är den viktigaste. Vårdnadshavare behöver vara överens. Utan samarbete riskerar man vårdnadstvist.

Vid en skilsmässa eller en separation är det oftast mycket känslor som påverkar. Tricket som vuxen är att undvika att detta påverkar hur man agerar när det gäller ex-partner och gemensamma barn. Alla kan inte det tricket och har också svårt att lära sig. Viktigast efter en separation där barn är med i bilden är att kunna samarbeta.

Barn med separerade föräldrar mår ofta bra. Tiden före separation präglas förstås ofta av oenighet och osämja. För barn är det skönt när stämningen blir bättre. Bråk skadar alltid barn, oavsett om det är psykologisk krigföring eller fysisk. Fungerar inte samarbetet trots mycket ansträngning kan man ta steget att ansöka om enskild vårdnad och stämma ex-partnern.

Hur påverkas umgängesrätt av enskild vårdnad

Det är viktigt att komma ihåg att umgängesrätt är barnets rätt till sin förälder. Att en förälder har enskild vårdnad handlar om juridik. Föräldern med vårdnad får ensam ta beslut om skolgång, uppfostran och annat. Barnet har alltid rätt till umgänge med båda föräldrarna.

En vårdnadstvist avgörs alltid i domstol och ska föregås av en utredning. Man kontaktar socialnämnden och de utreder hur barnets sociala situation förefaller vara. Med ett gediget underlag bestämmer sedan rätten om det är lämpligt med enskild vårdnad.

Generellt anses gemensam vårdnad fungera bäst. Det är just för situationer där inget fungerar som det blir aktuellt med vårdnadstvist.

Kategorier
Advokat

Har du blivit anklagad för ett brott?

Har man någonsin blivit anklagad för ett brott kan man känna sig väldigt ensam. Men man behöver inte gå igenom processen ensam. Med hjälp från en brottmålsadvokat har du någon vid din sida.

Har man blivit anklagad för ett brott är det inget man ska gå igenom ensam. Man bör ha hjälp av en advokat som är expert inom området. Denna tilldelas en när det behövs, men man kan även välja att ha en privat advokat. Fördelen när man tar en privat är att det finns fler att välja mellan.

Känner du redan till en advokat som ska ha hand om ditt ärende? Eller letar du efter en? Det är givetvis viktigt att det är en brottmålsadvokat och att denne är specialist på just brott. Det finns otroligt många olika inriktningar som advokat, därav bör man vara noga att man hittat rätt person för jobbet.

Finns där för dig

När man blivit anklagad för ett brott står man inför en hel del olika saker. Det kan kännas jobbigt och läskigt att gå igenom dessa ensam. När man har en advokat är man inte ensam. Med denna kan du prata om allt, advokaten har en lagstadgad tystnadsplikt. Som advokat arbetar man alltid för sin klient, man är lojal denna och gör det man kan för att hjälpa. Står man inför åtal försöker man få ett så lämpligt straff som möjligt om man blir fälld. Även om man kommer till skadestånd kan de hjälpa en med det.

Kategorier
Vårdnad

Konsten att uppfostra barn

Det är svårt att vara förälder men det är ännu svårare att uppfostra ett barn när man är två föräldrar. Skulle det sedan gå så illa att man separerar så kan man ibland behöva hjälp med beslut.

Man brukar säga att det svåraste jobb som finns är att uppfostra barn. Det är en uppgift som rör sig över dygnets alla timmar och under många år. Och det är svårt att inte någon gång brista i ork eller tålamod. Kanske till och med göra eller säga något som barnet snabbt tar efter.

Att man ofta är två som hjälps åt med barnet kan vara en stor trygghet och avlastning. Men har man olika åsikter, eller separerar, så kan det i vissa fall bli så pass svårt att fatta gemensamma beslut att man får be om hjälp utifrån.

För barnets bästa

Om man inte kan komma överens om sitt barn så kan ärendet till slut landa hos tingsrätten. För att domaren, eller domarna, ska kunna fatta ett bra beslut får varje part en advokat som kan framföra åsikter och bevis. Även om man själv kan ha en stark känsla för sitt barn så är det inte alltid som rätten dömer så som man vill eller tror. Det är rättens uppgift att döma efter det som de anser är barnets bästa. Och det är inte heller alltid det som barnet själv vill. Däremot brukar man fästa större vikt vid vad ett barn önskar när barnet uppnått tolv års ålder. Läs mer om vårdnadstvist på denna hemsida: vårdnadstvistt.se

Kategorier
Vårdnad

Vårdnad och umgängesrätt

För många föräldrar är begreppen oklara. Väldigt få vill mista kontakten med sina barn. Att en förälder har ensam vårdnad betyder dock inte att barnen inte träffar båda sina föräldrar.

Vårdnad är en juridisk term. Den överväldigande majoriteten av barn har två vårdnadshavare som vanligen är de biologiska föräldrarna. Vid en skilsmässa beslutas normalt att dessa ska ha så kallad gemensam vårdnad i Göteborg. Det innebär att föräldrarna ska komma överens om hur barnen växer upp och vilken tillvaro de ska ha.

Gemensam vårdnad ger ett delat juridiskt ansvar för barnet. Det gäller var barnet ska bo och var de ska gå i förskola och skola. Det gäller resor och pass. det handlar om uppfostran, umgänge och kläder. Besluten ska vara gemensamma och syftar till att ge barn ett bra liv.

Umgängesrätt är barnets rätt

När det handlar om umgänge har barnet alltid rätt att träffa båda sina föräldrar. Detta gäller oavsett om en av föräldrarna har ensam vårdnad. Barnets behov av föräldrar är starkare. Endast i undantagsfall saknar en förälder umgängesrätt. Det kan vara i fall då barn eller syskon eller före detta partners utsatts för våld eller sexuellt våld.

Naturligtvis är detta långt ifrån lätta situationer att lösa. Inte minst är det svårt att få svar från barn på vad de själva önskar. Yngre barn kan ofta varken förstå eller uttrycka sin egen vilja när det gäller vårdnad och umgängesrätt. Äldre barn fungerar det lättare för. Vuxenvärlden har ett oerhört ansvar att tolka barns signaler och uttalade önskningar rätt.

Kategorier
Allmänt

Misstänkt för brott?

Personer misstänkta för brott tjänar i regel på vägledning av en kunnig advokat. Beroende på hur allvarligt brottet är kan den misstänkta personen ha rätt till en offentlig försvarare.

Den officiella processen när ett brott misstänks ha begåtts inleds när en person gör en polisanmälan. Anmälan kommer troligtvis från den person som anser sig blivit utsatt för brottet, eller av en person som anser sig ha bevittnat det. Beroende på om polisen har anledning att tro att ett brott har begåtts eller inte, kan de välja att starta en förundersökning. Personen som blivit anklagad för brottet bör vända sig till en advokat så snart som möjligt, för att försäkra sig om att processen går rätt till ur det försvarande perspektivet. Om polisen väljer att starta närmare efterforskningar utses antingen en polis eller åklagare till förundersökningsledare, beroende på vilken typ av brott det rör sig om.

Rättigheter som misstänkt

Om brottet är av allvarligare typ har personen som är misstänkt normalt sett rätt till en offentlig försvarare. Det betyder att staten står för kostnaderna för en advokat, om personen i slutändan frikänns. Om personen däremot blir fälld kan kostnaden för försvaret istället hamna på honom eller henne. Vid lindrigare brott som endast leder till böter måste den misstänkta personen i regel betala själv för att bli försvarad av advokat. Att få juridiskt stöd kan göra stor skillnad i ett brottmål, och alla personer som riskerar böter högre än några tusenlappar rekommenderas att anlita en advokat. Advokatens fokus blir att samla ihop bevis och argumentera för den misstänktas oskuld. Läs mer på denna hemsida: misstänktförbrott.nu

Kategorier
Vårdnad

Ensam vårdnad och umgängesrätt

När föräldrar separerar och det finns gemensamma barn kan inte kontakten avslutas helt. Man behöver samarbeta, man behöver kompromissa. Vad är det som gäller och vad innebär ensam vårdnad?

Det är osannolikt att alla par som idag separerat någonsin tänkt att denna situation skulle uppstå. En stor majoritet går in i ett förhållande och får barn i förhoppningen att dela livet. Barn som växer upp med två föräldrar tänker naturligtvis inte heller något annat än att just deras föräldrar alltid ska leva tillsammans.

Statistiken säger något helt annat. Ungefär vart fjärde barn lever med skilda föräldrar och de allra flesta lyckas hantera detta väl. De vuxna finner vägar att samarbeta och kan lägga undan sina egna negativa känslor gentemot den andra föräldern. Det är när samarbetet helt fallerar som man kan behöva tänka på att begära ensam vårdnad.

Barn har rätt till umgänge med båda föräldrarna

Det är en vanlig missuppfattning att den förälder som inte har vårdnaden om sitt eller sina barn inte får träffa barnet/n. Om en av föräldrarna tilldöms ensam vårdnad betyder det att endast den föräldern fattar de stora besluten som rör barnet. Det gäller alltså den juridiska delen.

En förälder har inte rätt att umgås med sitt barn nödvändigtvis. Det är istället barnet som har rätten. Rätten att ha tillgång till och umgänge med båda föräldrarna. Barnets behov är det som ska styra. Ensam vårdnad utdöms sällan i Sverige eftersom man anser att barnet mår bäst av delad vårdnad. En jurist kan ge råd i enskilda fall. Läs mer på denna hemsida: https://www.vårdnadstvistvarberg.se

Kategorier
Vårdnad

Förlorad vårdnad innebär inte förlorat umgänge

Enligt föräldrabalken har barnet rätt till båda sina föräldrar. Därför aktualiseras ofta umgängesrätt mellan barn och förälder även om föräldern inte är vårdnadshavare till barnet.

Ibland får en förälder ensam vårdnad om ett eller flera gemensamma barn i samband med en vårdnadstvist föräldrarna emellan. Det är lätt att tro att en förlorad vårdnad innebär att man aldrig mer har kontakt med barnet i fråga. Men det stämmer inte riktigt. Även om du som förälder inte längre är vårdnadshavare har barnet rätt till umgänge med dig som förälder. Det framgår enligt både föräldrabalken och barnkonventionen. Ett sådant umgänge sker dock ofta under speciella villkor som har bestämts i samband med vårdnadsbeslutet. Det kan till exempel ta sig i uttryck att föräldern träffar sina barn en timme i veckan på en lekplats i offentlig miljö. Det är heller inte ovanligt att en socionom eller annan socialarbetare finns med för att övervaka umgänget.

Barnets bästa avgör

Så länge det anses vara för barnens bästa att träffa sin biologiska förälder kommer umgängesrätten vara aktuell. Det ska väldigt mycket till för att det ska fattas beslut om att föräldern inte ska ha rätt att träffa barnet överhuvudtaget. Ofta handlar det om att det vore skadligt för barnet att ens umgås med föräldern. Eller kanske barnet är tillräckligt gammalt för att själv avgöra hur umgänget med föräldern ska se ut. Oavsett så kan det vara bra för dig som befinner dig i en vårdnadstvist att komma ihåg att förlorad vårdnad inte betyder noll umgänge med din barn. Hitta mer info om umgängesrätten på denna sida: umgängesrätt.com

Kategorier
Vårdnad

Så löser du vårdnadstvisten

I en vårdnadstvist avgörs hur vårdnaden av barnen ska se ut mellan föräldrarna. Det vanligaste är att föräldrarna delar på vårdnaden. I vissa fall är det dock aktuellt med ensam vårdnad.

Det var kanske inte detta du såg framför dig när du fick reda på att ni skulle ha barn tillsammans. Kanske var det någonting helt annat som låg i din framtidsvision. Ni skulle uppfostra barnen tillsammans och därefter själva åldras till döden skiljer er åt. Ibland blir det dock inte som man tänkt sig och ibland måste man sära på sig för barnens skull. När man har gemensamma barn men inte planerar att leva tillsammans uppstår en vårdnadstvist. Vem ska ha vårdnaden för barnen, hur ska boendearrangemanget se ut och i vilken grad ska barn och föräldrar umgås med varandra är viktiga frågor som avgörs i en vårdnadstvist.

Hjälp av advokater

När föräldrarna hamnar i en tvist kring vårdnaden är det lätt att det blir känslosamt och infekterat. Det är fullt förståeligt. Därför är det också standard att man låter juridiska ombud sköta förhandlingarna kring hur vårdnaden ska se ut. Se därför till att du anlitar en erfaren familjerättsadvokat som kan föra din talan för tingsrätten.

Det är trots allt där det avgörs vem som ska få ha vårdnaden om barnen. Din advokat kan argumentera för dig på ett sätt som du kanske har svårt för i denna känslosamma situation. För att få det resultat du önskar gäller det att vara samarbetsvillig och låta dina juridiska ombud göra sitt jobb.

Kategorier
Allmänt

Vad är egentligen arvsrätt?

Då man talar om ordet arvsrätt så menar man att det är en speciell ordning som förklarar hur- och i vilken ordning efterlevande ska ärva en avliden person. Har en människa avlidit så finns det nästan alltid några släktingar kvar i livet och det är också för dessa som svensk arvsrätt finns till; den skapar en klar bild över vilka som har rätt till störst del, vilka som överhuvudtaget har rätt att ärva och i vilken ordning som allting ska ske.

Om vi tar ett vanligt exempel som får illustrera hur vår arvsrätt fungerar så kanske detta kan ge en lite klarare bild. En person avlider; en äldre man som har en fru samt tre stycken barn. Vidare så finns det några bröder kvar till mannen samt barn till dessa – det vill säga kusiner till den avlidnes barn – vad säger vår arvsrätt om ett sådant fall?

Ja, här kan man säga att det först och främst kommer att vara hans fru som ärver i och med att de var gifta; därefter så kommer det enligt vår arvsrätt att vara barnen – bröstarvingarna – som ärver och sedan kommer mannens bröder för att sedan sluta med att deras barn kommer att ärva. Så ser vår arvsrätt ut i detta fall och detta är således ganska logiskt och enkelt att följa. Frågan är då varför det ofta blir konflikter mellan familjemedlemmar i och med ett dödsfall och varför inte allting sker så smidigt som i exemplet ovan?

Vår arvsrätt för ett samboförhållande

Ja, här kan vi slänga in ytterligare några ingredienser i detta exempel för att visa varför det kan bli bråk mellan familjemedlemmar i och med ett dödsfall och trots att det finns en lag att följa i form av vår arvsrätt. Vi säger här att samma man har avlidit men att hans fru – i detta exempel – inte är hans fru utan att de hela tiden levt i ett samboförhållande samt att mannen i fråga även haft ett litet snedsprång under sin livstid – ett snedsprång som resulterat i ett barn. Detta barn är numera tjugo år gammal och här ska vi då förklara hur vår arvsrätt säger om just detta fall.

Här kommer vår svenska arvsrätt att låta den numera tjugoåriga barnet att – utan dröjsmål – ärva först och detta utan att vänta. Därefter kommer hans andra barn – de som han uppfostrat tillsammans med sin sambo att ärva – och detta i och med att de är bröstarvingar. Efter dessa så kommer hans bröder att ärva och därefter kommer deras barn att få ta en del av kakan. Ser vi då något fel här?

Ja, frun – som tidigare ärvde först – kommer numera att få en väldigt liten del av arvet i och med att de i det här fallet enbart levde ihop i ett samboförhållande. Här säger alltså vår arvsrätt att det är en väldigt stor skillnad i att leva med- eller utan en ring på sitt finger och det spelar ingen roll hur länge man levt ihop eller hur kära man varit under denna tid – vår arvsrätt säger att det är oväsentligt.

Här kan enbart ett testamente vara räddningen och detta är också något som rekommenderas att det skrivs mellan par i ett samboförhållande.

Kategorier
Allmänt

Affärsjuridik kräver ett växelspel

Om man talar om affärsjuridik och vad detta går ut på så handlar mycket om ett slags växelspel mellan affär och juridik och att kunna tolka, navigera och guida den klient man som affärsjurist företräder. Det vill säga; bistår man som affärsjurist en klient som vill få till stånd en större transaktion eller genomföra exempelvis ett uppköp så måste man först och främst inse att denne är ute efter en så stor vinst som det bara är möjligt.

Det som man också ska vara medveten om är att klienten ofta tar vilken väg som helst för att nå denna vinst och att det inte spelar någon som helst roll om denna väg går rakt över lagboken – åtminstone i teorin. Affärsjuridik innebär alltså att man som jurist inom detta försöker få sin klient att genomföra en så bra affär som det bara går – men där man inte bryter mot några regler. En svår balansgång som kan skapa friktion mellan juristen och klienten i fråga och här gäller det som jurist att vara kall, saklig och påläst om både ekonomi och juridik och därigenom kunna presentera en bra lösning som ändå gynnar klienten i fråga.

Det som en sådan klient sällan inser är nämligen det faktum att lagen inte alltid är i vägen är i vägen och att man i många fall istället kan använda den som ett verktyg till att nå sina mål. Det är också av den anledningen som kunniga, skickliga och erfarna personer inom affärsjuridik blir så flitigt anlitade av klienter och där man i många fall även kan se att dessa får en betydande roll inom företaget han representerat.

Förhandling – en del av affärsjuridik

Oavsett vilken klient man företräder och vilken sorts transaktion eller affärsuppgörelse man står inför så kommer man alltid att möta ett motstånd på andra sidan – en motståndare som även de är ute efter att göra samma goda affär. Det här leder således till att man som verksam inom affärsjuridik även måste vara en skicklig förhandlare utöver att kunna mycket om affärer och juridik.

Det som sker vid en sådan förhandling är att de båda juristerna presenterar de fakta som de samlat in och lämnar över en analys. En analys som därefter ställs mot den andres och det är där man sedan tar vid och påbörjar förhandlingen.

Ska man jämföra detta med något så är en schackmatch inte långt ifrån sanningen, de vill säga – man förutser sin motståndares drag, vad han vill och vad man själv kan få igenom i gengäld. En förhandling kan inom affärsjuridik kan ta väldigt lång tid likväl som den kan gå väldigt fort och allt beror på magnituden av affären samt hur skickliga, pålästa och påstridiga affärsjuristerna är.