Kategorier
Vårdnad

Konsten att uppfostra barn

Det är svårt att vara förälder men det är ännu svårare att uppfostra ett barn när man är två föräldrar. Skulle det sedan gå så illa att man separerar så kan man ibland behöva hjälp med beslut.

Man brukar säga att det svåraste jobb som finns är att uppfostra barn. Det är en uppgift som rör sig över dygnets alla timmar och under många år. Och det är svårt att inte någon gång brista i ork eller tålamod. Kanske till och med göra eller säga något som barnet snabbt tar efter.

Att man ofta är två som hjälps åt med barnet kan vara en stor trygghet och avlastning. Men har man olika åsikter, eller separerar, så kan det i vissa fall bli så pass svårt att fatta gemensamma beslut att man får be om hjälp utifrån.

För barnets bästa

Om man inte kan komma överens om sitt barn så kan ärendet till slut landa hos tingsrätten. För att domaren, eller domarna, ska kunna fatta ett bra beslut får varje part en advokat som kan framföra åsikter och bevis. Även om man själv kan ha en stark känsla för sitt barn så är det inte alltid som rätten dömer så som man vill eller tror. Det är rättens uppgift att döma efter det som de anser är barnets bästa. Och det är inte heller alltid det som barnet själv vill. Däremot brukar man fästa större vikt vid vad ett barn önskar när barnet uppnått tolv års ålder. Läs mer om vårdnadstvist på denna hemsida: vårdnadstvistt.se