Kategorier
Vårdnad

Så löser du vårdnadstvisten

I en vårdnadstvist avgörs hur vårdnaden av barnen ska se ut mellan föräldrarna. Det vanligaste är att föräldrarna delar på vårdnaden. I vissa fall är det dock aktuellt med ensam vårdnad.

Det var kanske inte detta du såg framför dig när du fick reda på att ni skulle ha barn tillsammans. Kanske var det någonting helt annat som låg i din framtidsvision. Ni skulle uppfostra barnen tillsammans och därefter själva åldras till döden skiljer er åt. Ibland blir det dock inte som man tänkt sig och ibland måste man sära på sig för barnens skull. När man har gemensamma barn men inte planerar att leva tillsammans uppstår en vårdnadstvist. Vem ska ha vårdnaden för barnen, hur ska boendearrangemanget se ut och i vilken grad ska barn och föräldrar umgås med varandra är viktiga frågor som avgörs i en vårdnadstvist.

Hjälp av advokater

När föräldrarna hamnar i en tvist kring vårdnaden är det lätt att det blir känslosamt och infekterat. Det är fullt förståeligt. Därför är det också standard att man låter juridiska ombud sköta förhandlingarna kring hur vårdnaden ska se ut. Se därför till att du anlitar en erfaren familjerättsadvokat som kan föra din talan för tingsrätten.

Det är trots allt där det avgörs vem som ska få ha vårdnaden om barnen. Din advokat kan argumentera för dig på ett sätt som du kanske har svårt för i denna känslosamma situation. För att få det resultat du önskar gäller det att vara samarbetsvillig och låta dina juridiska ombud göra sitt jobb.