Kategorier
Vårdnad

Förlorad vårdnad innebär inte förlorat umgänge

Enligt föräldrabalken har barnet rätt till båda sina föräldrar. Därför aktualiseras ofta umgängesrätt mellan barn och förälder även om föräldern inte är vårdnadshavare till barnet.

Ibland får en förälder ensam vårdnad om ett eller flera gemensamma barn i samband med en vårdnadstvist föräldrarna emellan. Det är lätt att tro att en förlorad vårdnad innebär att man aldrig mer har kontakt med barnet i fråga. Men det stämmer inte riktigt. Även om du som förälder inte längre är vårdnadshavare har barnet rätt till umgänge med dig som förälder. Det framgår enligt både föräldrabalken och barnkonventionen. Ett sådant umgänge sker dock ofta under speciella villkor som har bestämts i samband med vårdnadsbeslutet. Det kan till exempel ta sig i uttryck att föräldern träffar sina barn en timme i veckan på en lekplats i offentlig miljö. Det är heller inte ovanligt att en socionom eller annan socialarbetare finns med för att övervaka umgänget.

Barnets bästa avgör

Så länge det anses vara för barnens bästa att träffa sin biologiska förälder kommer umgängesrätten vara aktuell. Det ska väldigt mycket till för att det ska fattas beslut om att föräldern inte ska ha rätt att träffa barnet överhuvudtaget. Ofta handlar det om att det vore skadligt för barnet att ens umgås med föräldern. Eller kanske barnet är tillräckligt gammalt för att själv avgöra hur umgänget med föräldern ska se ut. Oavsett så kan det vara bra för dig som befinner dig i en vårdnadstvist att komma ihåg att förlorad vårdnad inte betyder noll umgänge med din barn. Hitta mer info om umgängesrätten på denna sida: umgängesrätt.com