Kategorier
Vårdnad

Vad är en vårdnadstvist?

När förhållanden är över finns det ofta frågor att lösa. Hur barnen ska tas om hand är den viktigaste. Vårdnadshavare behöver vara överens. Utan samarbete riskerar man vårdnadstvist.

Vid en skilsmässa eller en separation är det oftast mycket känslor som påverkar. Tricket som vuxen är att undvika att detta påverkar hur man agerar när det gäller ex-partner och gemensamma barn. Alla kan inte det tricket och har också svårt att lära sig. Viktigast efter en separation där barn är med i bilden är att kunna samarbeta.

Barn med separerade föräldrar mår ofta bra. Tiden före separation präglas förstås ofta av oenighet och osämja. För barn är det skönt när stämningen blir bättre. Bråk skadar alltid barn, oavsett om det är psykologisk krigföring eller fysisk. Fungerar inte samarbetet trots mycket ansträngning kan man ta steget att ansöka om enskild vårdnad och stämma ex-partnern.

Hur påverkas umgängesrätt av enskild vårdnad

Det är viktigt att komma ihåg att umgängesrätt är barnets rätt till sin förälder. Att en förälder har enskild vårdnad handlar om juridik. Föräldern med vårdnad får ensam ta beslut om skolgång, uppfostran och annat. Barnet har alltid rätt till umgänge med båda föräldrarna.

En vårdnadstvist avgörs alltid i domstol och ska föregås av en utredning. Man kontaktar socialnämnden och de utreder hur barnets sociala situation förefaller vara. Med ett gediget underlag bestämmer sedan rätten om det är lämpligt med enskild vårdnad.

Generellt anses gemensam vårdnad fungera bäst. Det är just för situationer där inget fungerar som det blir aktuellt med vårdnadstvist.