Kategorier
Boende

Få hjälp med att smidigt genomföra bodelning

En separation är sällan rolig och under processen kan konflikter uppstå. En av dessa kan röra bodelningen. Ta hjälp av en advokatbyrå för att genomföra bodelningen så smidigt som möjligt.

Att komma fram till beslutet om skilsmässa eller separation brukar sällan vara lätt. Kanske har man funderat mycket kring de praktiska aspekterna, våndats för hur krångligt det kommer att bli och hur hela ens vardag kommer att vändas upp och ner. Finns det konflikter sedan tidigare, kan man vara orolig för hur dessa kommer intensifieras under processen.

En sak som brukar vara en källa till konflikter är bodelningen. När ett par levt tillsammans ett antal år har dessa personers liv i mångt och mycket flutit ihop till ett, även vad gäller egendomar. Kanske har man inte ens längre koll på vad som är någons privata egendom, vad som är gemensamt och hur mycket var och en har rätt till.

En advokat eller jurist kan vara behjälplig när ni ska genomföra bodelning

I de fall där det inte är självklart vad som ska tillfalla vem, och där det riskerar att bli konflikter, rekommenderas det att ta hjälp av en advokat eller jurist för att genomföra bodelning. Denna kan vara behjälplig med rådgivning för hur uppdelningen av egendomar ska göras. I de flesta fall ska alla egendomar som räknas som giftorättsgods delas lika. Det finns dock saker som förändrar hur bodelningen kommer att se ut, som till exempel ett äktenskapsförord eller särskilda skyddsregler som man som privatperson kanske inte har full koll på.