Kategorier
Boende

Dolda fel i hus kan bli en dyrköpt historia

Alla som har köpt ett nytt hem vet att det kan finnas dolda fel i hus och ser man inte upp kan det bli en dyr historia. Anlita alltid en erfaren besiktningsman.

Den stora glädjen att ha varit på visning efter visning och till slut funnit drömhuset kan ibland bytas till en mardröm. Att hitta dolda fel i hus efter att det är köpt och betalt kan bli komplicerat och kosta mycket pengar om man inte gör rätt från början.

Det är en skyldighet för den som ska köpa ett hus att kontrollera vilket skick huset är i, det vill säga att använda sig av sin undersökningsplikt. Det är inte lätt att undersöka ett hus helt själv och det är en allmän rekommendation att anlita en professionell besiktningsman.

En professionell besiktningsman hittar dolda fel i hus

Det kan vara klurigt att hitta ett dolt fel i ett hus, just för att det faktiskt är dolt. Felet kan sitta på ett sådant sätt att det är svårt att upptäcka. En besiktningsman är utbildad och vet var hen ska leta för att upptäcka vad som döljer sig bakom tätskikt, väggar, tak och golv.

Det finns många exempel på vad ett dolt fel kan vara. Det kan handla om fukt i t ex badrum där tätskiktet under kaklet är felaktigt utfört. Det kan finnas misstag i elinstallationerna och elfelen kan vara direkt farliga om de inte åtgärdas. Vidare kan det finnas skadedjur, läckage av olika slag, dräneringsproblem eller brister i ventilationen.

Kategorier
Boende

Fastighetsjurist som arbetar med stort och smått i Stockholm

Begreppet fastighetsjuridik kan innebära allt från ett stycke mark till ett hyreskontrakt i centrala stan. Därför kan en fastighetsjurist i Stockholm behövas vid många olika uppdrag.

Om man har en hyresfastighet och vill stämma av att man får ut rätt hyra, eller om man hyr en lägenhet i andra hand och undrar om det verkligen är en skälig hyra man betalar, kan man vända sig till en fastighetsjurist.

Den som arbetar med fastighetsjuridik har ett stort arbetsfält där det handlar om olika former av rättigheter. Skriver man ett kontrakt så vill man ju att det ska vara juridiskt riktigt. Det man kommit överens om ska verkligen synas i kontraktet och det ska inte kunna missförstås.

Den som arbetar som fastighetsjurist har kunnandet och erfarenheten

Man kan tro att man är helt överens men faktiskt prata om olika saker. Då behövs en fastighetsjurist som kan alla lagar och kan formulera sig så det blir rätt.

Den bästa grannsämja kan förstöras om man inte varit tydlig med ett servitut eller en arrenderätt. Står man i begrepp att köpa en fastighet är det därför bra att först kontakta en fastighetsjurist som kan gå igenom det avtal man tänker skriva på.

Där kan finnas gamla avtal som fortfarande är bindande som man inte känner till. Kanske finns det ett servitut att grannen får ta sitt vatten i brunnen vid det idylliska hus man tänker köpa. Vet man vad man ska leta efter är det större chans att man hittar det som kan bli fel.

Kategorier
Boende

Få hjälp med att smidigt genomföra bodelning

En separation är sällan rolig och under processen kan konflikter uppstå. En av dessa kan röra bodelningen. Ta hjälp av en advokatbyrå för att genomföra bodelningen så smidigt som möjligt.

Att komma fram till beslutet om skilsmässa eller separation brukar sällan vara lätt. Kanske har man funderat mycket kring de praktiska aspekterna, våndats för hur krångligt det kommer att bli och hur hela ens vardag kommer att vändas upp och ner. Finns det konflikter sedan tidigare, kan man vara orolig för hur dessa kommer intensifieras under processen.

En sak som brukar vara en källa till konflikter är bodelningen. När ett par levt tillsammans ett antal år har dessa personers liv i mångt och mycket flutit ihop till ett, även vad gäller egendomar. Kanske har man inte ens längre koll på vad som är någons privata egendom, vad som är gemensamt och hur mycket var och en har rätt till.

En advokat eller jurist kan vara behjälplig när ni ska genomföra bodelning

I de fall där det inte är självklart vad som ska tillfalla vem, och där det riskerar att bli konflikter, rekommenderas det att ta hjälp av en advokat eller jurist för att genomföra bodelning. Denna kan vara behjälplig med rådgivning för hur uppdelningen av egendomar ska göras. I de flesta fall ska alla egendomar som räknas som giftorättsgods delas lika. Det finns dock saker som förändrar hur bodelningen kommer att se ut, som till exempel ett äktenskapsförord eller särskilda skyddsregler som man som privatperson kanske inte har full koll på.