Kategorier
Boende

Dolda fel i hus kan bli en dyrköpt historia

Alla som har köpt ett nytt hem vet att det kan finnas dolda fel i hus och ser man inte upp kan det bli en dyr historia. Anlita alltid en erfaren besiktningsman.

Den stora glädjen att ha varit på visning efter visning och till slut funnit drömhuset kan ibland bytas till en mardröm. Att hitta dolda fel i hus efter att det är köpt och betalt kan bli komplicerat och kosta mycket pengar om man inte gör rätt från början.

Det är en skyldighet för den som ska köpa ett hus att kontrollera vilket skick huset är i, det vill säga att använda sig av sin undersökningsplikt. Det är inte lätt att undersöka ett hus helt själv och det är en allmän rekommendation att anlita en professionell besiktningsman.

En professionell besiktningsman hittar dolda fel i hus

Det kan vara klurigt att hitta ett dolt fel i ett hus, just för att det faktiskt är dolt. Felet kan sitta på ett sådant sätt att det är svårt att upptäcka. En besiktningsman är utbildad och vet var hen ska leta för att upptäcka vad som döljer sig bakom tätskikt, väggar, tak och golv.

Det finns många exempel på vad ett dolt fel kan vara. Det kan handla om fukt i t ex badrum där tätskiktet under kaklet är felaktigt utfört. Det kan finnas misstag i elinstallationerna och elfelen kan vara direkt farliga om de inte åtgärdas. Vidare kan det finnas skadedjur, läckage av olika slag, dräneringsproblem eller brister i ventilationen.