Kategorier
Boende

Fastighetsjurist som arbetar med stort och smått i Stockholm

Begreppet fastighetsjuridik kan innebära allt från ett stycke mark till ett hyreskontrakt i centrala stan. Därför kan en fastighetsjurist i Stockholm behövas vid många olika uppdrag.

Om man har en hyresfastighet och vill stämma av att man får ut rätt hyra, eller om man hyr en lägenhet i andra hand och undrar om det verkligen är en skälig hyra man betalar, kan man vända sig till en fastighetsjurist.

Den som arbetar med fastighetsjuridik har ett stort arbetsfält där det handlar om olika former av rättigheter. Skriver man ett kontrakt så vill man ju att det ska vara juridiskt riktigt. Det man kommit överens om ska verkligen synas i kontraktet och det ska inte kunna missförstås.

Den som arbetar som fastighetsjurist har kunnandet och erfarenheten

Man kan tro att man är helt överens men faktiskt prata om olika saker. Då behövs en fastighetsjurist som kan alla lagar och kan formulera sig så det blir rätt.

Den bästa grannsämja kan förstöras om man inte varit tydlig med ett servitut eller en arrenderätt. Står man i begrepp att köpa en fastighet är det därför bra att först kontakta en fastighetsjurist som kan gå igenom det avtal man tänker skriva på.

Där kan finnas gamla avtal som fortfarande är bindande som man inte känner till. Kanske finns det ett servitut att grannen får ta sitt vatten i brunnen vid det idylliska hus man tänker köpa. Vet man vad man ska leta efter är det större chans att man hittar det som kan bli fel.