Kategorier
Våldtäkt

Hjälp av advokat efter våldtäkt i Göteborg

Om du har blivit utsatt för våldtäkt i Göteborg och gärningsmannen har hittats så behöver du anlita advokatbyrå som för din talan, så att han får sitt straff.

Har du blivit utsatt för våldtäkt i Göteborg? Det är fruktansvärt att sådan fortfarande händer i vårt moderna samhälle. Att det finns människor som är så lågt stående i utvecklingen att de helt saknar medkänsla för andra och låter sig styras av rent djuriska drifter. Det går inte att beklaga djupt nog.

Du har väl låtit vården få undersöka dig och dokumentera eventuella skador? Du har väl anmält våldtäkten till polisen? Det kan inte nog poängteras hur viktigt detta är. Det enda sättet att stoppa de män som utför dessa övergrepp är att låta polisen ta fast dem.

Våldtäkt ska ge fängelse

Tyvärr räcker det inte med dessa två åtgärder. Om gärningsmannen hittas så behöver saken tas upp i domstol. Enligt lagen så har han rätt till en opartisk bedömning innan han döms som skyldig och får ta sitt straff. För dig kommer detta att bli ännu ett moment som kan upplevas som extremt jobbigt. Att behöva gå igenom hela händelsen igen.

I det läget behöver du hjälp från en professionell advokatbyrå, som har advokater som är specialiserade på våldtäktsärenden. De kommer att hjälpa dig att föra din talan i domstolen. De känner till de möjliga fallgropar som finns avseende bevisbörda. De har helt enkelt den erfarenhet och kunskap som behövs för att den skyldige ska förpassas dit där han hör hemma – i fängelset.