Kategorier
Vårdnad

Ensam vårdnad och umgängesrätt

När föräldrar separerar och det finns gemensamma barn kan inte kontakten avslutas helt. Man behöver samarbeta, man behöver kompromissa. Vad är det som gäller och vad innebär ensam vårdnad?

Det är osannolikt att alla par som idag separerat någonsin tänkt att denna situation skulle uppstå. En stor majoritet går in i ett förhållande och får barn i förhoppningen att dela livet. Barn som växer upp med två föräldrar tänker naturligtvis inte heller något annat än att just deras föräldrar alltid ska leva tillsammans.

Statistiken säger något helt annat. Ungefär vart fjärde barn lever med skilda föräldrar och de allra flesta lyckas hantera detta väl. De vuxna finner vägar att samarbeta och kan lägga undan sina egna negativa känslor gentemot den andra föräldern. Det är när samarbetet helt fallerar som man kan behöva tänka på att begära ensam vårdnad.

Barn har rätt till umgänge med båda föräldrarna

Det är en vanlig missuppfattning att den förälder som inte har vårdnaden om sitt eller sina barn inte får träffa barnet/n. Om en av föräldrarna tilldöms ensam vårdnad betyder det att endast den föräldern fattar de stora besluten som rör barnet. Det gäller alltså den juridiska delen.

En förälder har inte rätt att umgås med sitt barn nödvändigtvis. Det är istället barnet som har rätten. Rätten att ha tillgång till och umgänge med båda föräldrarna. Barnets behov är det som ska styra. Ensam vårdnad utdöms sällan i Sverige eftersom man anser att barnet mår bäst av delad vårdnad. En jurist kan ge råd i enskilda fall. Läs mer på denna hemsida: https://www.vårdnadstvistvarberg.se