Kategorier
Vårdnad

Vårdnad och umgängesrätt

För många föräldrar är begreppen oklara. Väldigt få vill mista kontakten med sina barn. Att en förälder har ensam vårdnad betyder dock inte att barnen inte träffar båda sina föräldrar.

Vårdnad är en juridisk term. Den överväldigande majoriteten av barn har två vårdnadshavare som vanligen är de biologiska föräldrarna. Vid en skilsmässa beslutas normalt att dessa ska ha så kallad gemensam vårdnad i Göteborg. Det innebär att föräldrarna ska komma överens om hur barnen växer upp och vilken tillvaro de ska ha.

Gemensam vårdnad ger ett delat juridiskt ansvar för barnet. Det gäller var barnet ska bo och var de ska gå i förskola och skola. Det gäller resor och pass. det handlar om uppfostran, umgänge och kläder. Besluten ska vara gemensamma och syftar till att ge barn ett bra liv.

Umgängesrätt är barnets rätt

När det handlar om umgänge har barnet alltid rätt att träffa båda sina föräldrar. Detta gäller oavsett om en av föräldrarna har ensam vårdnad. Barnets behov av föräldrar är starkare. Endast i undantagsfall saknar en förälder umgängesrätt. Det kan vara i fall då barn eller syskon eller före detta partners utsatts för våld eller sexuellt våld.

Naturligtvis är detta långt ifrån lätta situationer att lösa. Inte minst är det svårt att få svar från barn på vad de själva önskar. Yngre barn kan ofta varken förstå eller uttrycka sin egen vilja när det gäller vårdnad och umgängesrätt. Äldre barn fungerar det lättare för. Vuxenvärlden har ett oerhört ansvar att tolka barns signaler och uttalade önskningar rätt.